Година XIIV
Број 2

Садржај броја

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У СРБИЈИ
10 ГОДИНА ПРИМЕНЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ E-CRIS.SR

MSc Миле Стијеповић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

Џејмс Томпсон - Историја начела библиотекарства

Превод: Радмила Царевић
вишиби блиотекар, руководилац Информативно-позајмног одељења УБКГ

Џејмс Томпсон - Историја начела библиотекарства

Превод: Радмила Царевић
вишиби блиотекар, руководилац Информативно-позајмног одељења УБКГ

Извештај са LIBER конференције

Др Василије Милновић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“

ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈA SEALL-a
«УТИЦАЈ НЕМАЧКЕ ПРАВНЕ ТРАДИЦИЈЕ НА ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ И БИБЛИОТЕЧКЕ ФОНДОВЕ И РАЗМЕНА ИСКУСТАВА У УМРЕЖАВАЊУ БИБЛИОТЕКА»

Мр Вера Петровић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“