Godina XIII
Broj 1

Sadržaj broja

Uloga novih tehnologija u očuvanju kulturne baštine i unapređenju bibliotekarstva u XXI veku

MA Tamara Željski
Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Džejms Tompson - Istorija načela bibliotekarstva

Prevod: Radmila Carević
višibi bliotekar, rukovodilac Informativno-pozajmnog odeljenja UBKG

Digitalne biblioteke: Perspektiva sistemske analize

Prevod: MSc Oja Krinulović
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

ŠTA SU PREDATORSKI ČASOPISI

Dubravka Odalović
Centralna univerzitetska biblioteka - Podgorica