Расписан је конкурс за награде Библиотекарског друштва Србије:
– „Стојан Новаковић“
– „Запис“
– „Најбољи библиотекар“