Заједница броји 156 чланицa, од којих је 72 платило чланарину за 2014. годину.

Висина чланарине је била 15.000,00 динара за универзитете, универзитетске библиотеке и библиотеке које у свом саставу имају више од 5 библиотека, 10.000,00 динара за факултете и институте који у свом саставу имају до 5 библиотека и 3.000.00 динара за све претплатнике на часопис «Инфотека».

Објављена je «Инфотекa» број 2 за 2013. годину, и број 1 за 2014. годину.

Лист „Високошколске библиотеке“, се објављује само у електронском облику, доступан је овде

У 2014. години су објављена 3 броја са 15 текстова.

Представници наше Заједнице су узели учешће на скуповима у организацији библиотекарских друштава у земљи и иностранству о чему смо детаљније писали у листу „Високошколске библиотеке“.

Организовани су курсеви:
Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерцијални електронски извори информација, било их је укупно 14 и похађало је 224 полазника. Одржани су у просторијама Универзитетске библиотеке или по позиву у другим библиотекама за све запослне у библиотечко-информационој делатности.

Секретаријат Заједнице је током године обавештавао библиотекаре о стручним предавањима која су значајна за библиотечко-информациону делатност.

Секретаријат Заједнице

Заједница броји 156 чланицa, од којих је 59 платило чланарину за 2013. годину.

Висина чланарине је била 15.000,00 динара за универзитете, универзитетске библиотеке и библиотеке које у свом саставу имају више од 5 библиотека, 10.000,00 динара за факултете и институте који у свом саставу имају до 5 библиотека и 3.000.00 динара за све претплатнике на часопис «Инфотека».

Објављена je «Инфотекa» број 1 за 2013. годину, а број 2 је у припреми.

Лист „Високошколске библиотеке“, се објављује само у електронском облику, доступан је овде

У 2013. години су објављена 2 броја.

Уплаћена је чланарина за 2011. годину највећој асоцијацији библиотекарских удружења IFLA.
Часопис IFLA Journal доступан је у Универзитетској библиотеци.

Заједница је конкурисала за суфинансирање часописа ИНФОТЕКА код Министарства науке и заштите животне средине и није добила средстава.

Представници наше Заједнице су узели учешће на скуповима у организацији библиотекарских друштава у земљи и иностранству о чему смо детаљније писали у листу „Високошколске библиотеке“.

Организовани су курсеви:
Бесплатних курсева је било укупно 16 и похађало их је 250 полазника. Одржани су у библиотеци за све запослне у библиотечко-информационој делатности.

Секретаријат Заједнице је током године обавештавао библиотекаре о стручним предавањима која су значајна за библиотечко-информациону делатност.

Секретаријат Заједнице

Заједница броји 157 чланицa, од којих је 97 платило чланарину за 2012. годину.

Висина чланарине је била 15.000,00 динара за универзитете, универзитетске библиотеке и библиотеке које у свом саставу имају више од 5 библиотека, 10.000,00 динара за факултете и институте који у свом саставу имају до 5 библиотека и 3.000.00 динара за све претплатнике на часопис «Инфотека».

Издавачка делатност Заједнице је у потпуности реализована.

Објављена je «Инфотекa» број 1 за 2013. годину, број 2 је у припреми.

Лист „Високошколске библиотеке“, се објављује само у електронском облику, доступан је овде

У 2013. години су објављена 2 броја.

Заједница је конкурисала за суфинансирање часописа ИНФОТЕКА код Министарства науке и заштите животне средине и није добила средстава.

Представници наше Заједнице су узели учешће на скуповима у организацији библиотекарских друштава у земљи и иностранству о чему смо детаљније писали у листу „Високошколске библиотеке“.

Организовани су курсеви:
Бесплатни курсеви у библиотеци за све заинтересоване кориснике, као и потенцијалне кориснике. Одржано је 37 двочасовних курсева: електронски каталози, основно, изборно и командно претраживање, сервис Моја библиотека, кошарица, подешавања; и КоБСОН – како доћи до потребне литературе, електронски часописи, електронске књиге, СЦИндекс. Присуствовало је oко 147 корисника.
4 трочасовне радионице за студенте друге године Филолошког факултета, Катедре за библиотекарство и информатику : Гугл и напредно претраживање, Гугл документи и календар, 100 полазника.
4 трочасовних радионица за студенте четврте године Филолошког факултета, Катедре за библиотекарство и информатику : Електронски часописи, претраживање; електронске књиге, претраживање; цитатни индекси, библиометријски индикатори, претраживање цитираности и Импакт фактора часописа, 100 полазника.
Посета америчких студената Френклин колеџа различитих година, 30 полазника; обилазак библиотеке и упознавање са корисничким сервисима Универзитетске библиотеке, историјат Библиотеке и представљање ОЕ (Open education) дана на енглеском језику
12 трочасовних и двочасовних едукација за докторанде, мастере, истраживаче и предаваче о коришћењу литературе у слободном приступу и сервиса доступних путем КоБСОН-а, евалуацији научноистраживачког рада, цитираности, креирање личне библиотеке путем сервиса Mendeley и Endnote basic на следећим институцијама: едукација на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (40 полазника; 2 едукације-радионице на Филозофском факултету, Одељење за психологију (80 полазника); едукација на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (40 полазника); 2 едукације на Географском факултету Универзитета у Београду (100 полазника); едукација на Медицинском факултету (50 полазника); едукација на Војно-медицинској академији (70 полазника); 2 едукације на Биолошком факултету (40 полазника); едукација на Институту за молекуларну генетику и генетички инжењеринг (20 полазника); едукација на Правном факултету у Београду (10 полазника); укупно 450 полазника
4 едукације мастер студената Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду: упознавање са електронским каталогом, сервисом Моја библиотека, Дигиталним репозиторијумом и тезама одбрањеним на Филолошком факултету, европским порталом теза, сервисима EBSCO и JSTOR, као и водичима за различите области (80 полазника)
2 едукације студената прве године Географског факултета Универзитета у Београду и упознавање са корисничким сервисима и радом Универзитетске библиотеке (80 полазника)
4 дводневне радионице за војне и факултетске библиотекаре (120 полазника). Цитатни индекси и евалуација научноистраживачког рада.
6 радионица за војне, факултетске библиотекаре и запослене у Универзитетској библиотеци(100 полазника). Тема едукације су били сервиси Emerald и EBSCO.
3 шесточасовних курсева за докторанде, стипендисте Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Коришћење електронских часописа у пуном тексту, коришћење електронских књига, цитираност и евалуација научноистраживачког рада, отворене архиве и ауторска права. 100 полазника
2 једночасовне едукације КоБСОН од куће за докторанде и мастере Филолошког факултета Универзитета у Београду (120 полазника)
2 једночасовне обуке ђака (основаца и средњошколаца) у Регионалном центру за таленте (250 полазника) и 3 једночасовне обуке ђака са обиласком библиотеке у просторијама Едукационог центра Универзитетске библиотеке (100 полазника); укупно полазника 350.

Настављена је добра сарадња са Регионалним центром за таленте и њиховим ђацима је омогућено бесплатно учлањење у Библиотеку. Од 2012. године је уведена услуга да ђаци Регионалног центра за таленте могу бесплатно да добију чланке путем мејла отвореног посебно за њих. Било је 34 захтева и послато је преко 300 чланака у пуном тексту.

Укупно је одржано 14 едукације за библиотекаре, 220 полазника; 82 едукација за кориснике (основци, средњошколци, професори средњих школа, мастери, докторанди, истраживачи и наставници); 1657 полазника.

Почетком октобра је Библиотека отворила едукациони центар са 16 радних станица што је у многоме олакшало одржавање едукација за различите групе корисника.

Секретаријат Заједнице је током године обавештавао библиотекаре о стручним предавањима која су значајна за библиотечко-информациону делатност.

Секретаријат Заједнице

Заједница броји 157 чланицe, од којих је 93 платило чланарину за 2011. годину.

Висина чланарине је била 10.000,00 динара за универзитете, универзитетске библиотеке и библиотеке које у свом саставу имају више од 5 библиотека, 7.000,00 динара за факултете и институте који у свом саставу имају до 5 библиотека и 3.000.00 динара за све претплатнике на часопис «Инфотека».

Издавачка делатност Заједнице је у потпуности реализована.

Објављена je «Инфотеке» за 2011. годину, урађен је сајт www.infoteka.bg.ac.rs

Лист „Високошколске библиотеке“, се објављује само у електронском облику, доступан је овде

У 2011. години су објављена 3 броја.

Уплаћена је чланарина за 2011. годину највећој асоцијацији библиотекарских удружења IFLA.
Часопис IFLA Journal доступан је у Универзитетској библиотеци.

Уплаћена је чланарина Европској асоцијацији истраживачких библиотека LIBER.
Часопис LIBER Quarterly је доступан преко сајта LIBER-а.

Заједница је конкурисала за суфинансирање часописа ИНФОТЕКА код Министарства науке и заштите животне средине и није добила средстава.

Представници наше Заједнице су узели учешће на скуповима у организацији библиотекарских друштава у земљи и иностранству о чему смо детаљније писали у листу „Високошколске библиотеке“.

Организовани су курсеви:
6 + 6 радионица за високошколске библиотекаре (12 + 13 + 8 + 17 + 15 + 14 укупно 79 полазника). БИБЛИОТЕЧКЕ ВЕШТИНЕ II А: Научне информације – некомерцијални и комерцијални извори информација; БИБЛИОТЕЧКЕ ВЕШТИНЕ II Б: Научне информације – нова перспектива читања
Читачи електронских књига, библиотекари војних библиотека 35 полазника
Ауторска права за библиотекаре: практична примена (30 полазника)
Таблет рачунари, војни библиотекари, 35 полазника
Нова парадигма сарадње у библиотекама, војни библиотекари, 35 полазника
Дигитална хуманистика за библиотекаре, војни библиотекари, 35 полазника

Секретаријат Заједнице је током године обавештавао библиотекаре о стручним предавањима која су значајна за библиотечко-информациону делатност.
Секретаријат Заједнице

[/toggle] [toggle title=“Извештај о раду Заједнице библиотека универзитета у Србији у 2010. години“]

Заједница броји 157 чланицe, од којих је 88 платило чланарину за 2010. годину.

Висина чланарине је била 10.000,00 динара за универзитете, универзитетске библиотеке и библиотеке које у свом саставу имају више од 5 библиотека, 7.000,00 динара за факултете и институте који у свом саставу имају до 5 библиотека и 3.000.00 динара за све претплатнике на часопис „Инфотека“.

Издавачка делатност Заједнице је у потпуности реализована.

Објављена су два броја „Инфотеке“ за 2010. годину.

Лист „Високошколске библиотеке“, се објављује само у електронском облику, доступан је овде

У 2010. години је објављено 4 броја.

Уплаћена је чланарина за 2010. годину највећој асоцијацији библиотекарских удружења IFLA.
Часопис IFLA Journal доступан је у Универзитетској библиотеци.

Уплаћена је чланарина Европској асоцијацији истраживачких библиотека LIBER.
Часопис LIBER Quarterly је доступан преко сајта LIBER-а.

Заједница је конкурисала за суфинансирање часописа ИНФОТЕКА код Министарства науке и заштите животне средине и није добила средстава.

Представници наше Заједнице су узели учешће на скуповима у организацији библиотекарских друштава у земљи и иностранству о чему смо детаљније писали у листу „Високошколске библиотеке“.

Организовани су курсеви:
4 радионице за високошколске библиотекаре : Библиотечке вештине I : како помоћи истраживачу. Научна компетентност истраживача , цитатне базе података, Српски цитатни индекс.
Веб 2.0 у библиотекама – предавање за високошколске библиотекаре.
Интернет за библиотекаре – предавање за високошколске библиотекаре.
Електронске књиге – уређаји и технологије – предавање за високошколске библиотекаре.
Промоција сервиса “Кобсон од куће“ на Филолошком факултету у Београду, Адам Софронијевић и Александра Тртовац у трајању од 45 минута, у 4 термина током марта, априла и децембра.

Секретаријат Заједнице је током године обавештавао библиотекаре о стручним предавањима која су значајна за библиотечко-информациону делатност.
Секретаријат Заједнице

Заједница броји 157 чланицe, од којих је 80 платило чланарину за 2009. годину.
Висина чланарине је била 10.000,00 динара за универзитете, универзитетске библиотеке и библиотеке које у свом саставу имају више од 5 библиотека, 7.000,00 динара за факултете и институте који у свом саставу имају до 5 библиотека и 3.000.00 динара за све претплатнике на часопис «Инфотека».

Издавачка делатност Заједнице је у потпуности реализована.

Двоброј «Инфотеке» за 2009. годину је објављен.

Лист „Високошколске библиотеке“, се објављује само у електронском облику, доступан је овде

У 2009. години је објављено 6 броја.

Уплаћена је чланарина за 2009. годину највећој асоцијацији библиотекарских удружења IFLA.
Часопис IFLA Journal доступан је у Универзитетској библиотеци.

Уплаћена је чланарина Европској асоцијацији истраживачких библиотека LIBER.
Часопис LIBER Quarterly је доступан преко сајта LIBER-а.

Заједница је конкурисала за суфинансирање часописа ИНФОТЕКА код Министарства науке и заштите животне средине и није добила средстава.

Представници наше Заједнице су узели учешће на скуповима у организацији библиотекарских друштава у земљи и иностранству о чему смо детаљније писали у листу „Високошколске библиотеке“.

На скупу Хрватског књижничарског друштва у Опатији «11. дани специјалних и високошколских библиотека», узели смо учешће са 3 рада, ишао је један представник.

На «Петом међународном сусрет библиотекара слависта» у Сарајеву са једним радом учествовао је један представнок.
На IFLA-у у Милано са једним радом ишла су два представника.
Плаћена је једна котизација за учешће на INFORUM-у.

Организовани су курсеви:

  • Предавање са дискусијом на тему КоБСОН и евалуација научноистраживачког рада – високошколски библиотекари
  • Предавање са дискусијом на тему Електронски каталози и њена примена у библиотекама за високошколске библиотекаре
  • 1 курс за високошколске библиотекаре Коришћење електронских часописа – напредно претраживање
  • 4 курса за докторанте, стипендисте Министарства науке : Коришћење електронских часописа у пуном тексту, Коришћење електронских књига, Цитираност и евалуација научноистраживачког рада,
  • Отворене архиве и ауторска права.
    Један курс је био у Нишу, један у Новом Саду, а два у Београду.

Секретаријат Заједнице је током године обавештавао библиотекаре о стручним предавањима која су значајна за библиотечко-информациону делатност.

Секретаријат Заједнице