КОДЕКС БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

Свесни значаја библиотека и библиотекарског позива за образоваље, науку и културу. за размену информација и идеја, за очување и допринос развоју цивилизације, у духу начела људске и професионалне етике , Библиотекарско друштво Србије доноси кодекс БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

1.
Дужност библиотекара је да служи знању и универзалном људском праву на образовање, науку и културу.

2.
Библиотекар темељи однос према кориснику на праву и поштовању, без обзира на расну, националну, верску. политичку и класну припадност и, истовремено, штити његово право на приватност.

3.
Библиотекар обезбеђује највиши ниво услуга. залаже се за слободан проток информација и искључује сваки облик цензуре.

4.
Библиотекар стручно попуњава библиотечке збирке , благовремено обрађује грађу, чува је и брuне о њеној заштити , и омогућује потиуну доступност публикација и информација.

5.
Библиотекар је отворен за нова знања и потребе корисника и непрестано се стручно усавшава.

6.
Библиотекар поштује колеге и пружа им професионалну људску подршку и помоћ .

7.
Библиотекар обезбеђује значај и чува углед, достојанство и интерес професије и установе, и залаже се за њихов бољи статус.

8.
Библиотекар не злоупотребљава професију и положај за личну корист и не наноси штету кориснику и установи.

9.
Библиотекарско друштво Србије је oбавезно да пружи људску, стручну, правну и материјалну подршку библиотекару који има неприлика због поштовања начела Кодекса.

10.
Примену Кодекса прати, подржава или оспорава, Суд части Библиотекарског друштва Србије.

У Београду, 14. 12. 1998.

Секретар Управе Друштва
мр Светлана Мирчов

Председник Управе Друштва
Добривоје Младеновић