Комисија за унапређење библиотечког пословања:

 1. мр Горан Петровић, Правни факултет у Крагујевцу (goranp@jura.kg.ac.rs)
 2. МА Марија Булатовић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (marija.bulatovic@unilib.bg.ac.rs)
 3. др Јелена Добриловић Драговић, Институт за путеве у Београду (jeja@poetic.com)
 4. Зорица Ђокић, Медицински факултет у Новом Саду (zoricadj@uns.ac.rs)
 5. Ивана Гавриловић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (ivana.gavrilovic@unilib.bg.ac.rs)
 6. Весна Гагић, Факултет уметности у Нишу (vesna@artf.ni.ac.rs)
 7. Миљана Тодоровић, Математички факултет у Београду (miljana@matf.bc.ac.rs)
 8. Снежана Јанчић, Универзитетска библиотека у Нишу (snezana.jancic@ni.ac.rs)
 9. Весна Абадић, Универзитетска библиотека у Крагујевцу (vesna@kg.ac.rs)
 10. Слађана Суботић, Економски факултет у Крагујевцу
 11. МА Милена Милинковић, Институт за архиктетуру и урбанизам Србије

Комисија за економски и статусни положај библиотека:

 1. Виолета Ракић, Филозофски факултет у Новом Саду (violeta@ff.uns.ac.rs)
 2. др Биљана Живковић, Медицински факултет у Новом Саду (biljanaz@uns.ac.rs)
 3. Оливера Јевтић, Економски факултет у Београду (oljajev@ekof.bg.ac.rs)
 4. др Гордана Ђукић, Економски факултет у Београду (gordana@ekof.bg.ac.rs)
 5. Вера Рајачић, Правни факултет у Београду (verica@ius.bg.ac.rs)
 6. Биљана Албахари, Народна библиотека Србије (biljana.albahari@nb.rs)
 7. Маја Ђорђевић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (maja.djordjevic@unilib.bg.ac.rs)
 8. Дејана Каваја Станишић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (dejana.kavaja@unilib.bg.ac.rs)
 9. Слађана Суботић, Економски факултет у Крагујевцу (sladjanas@kg.ac.rs)
 10. Наташа Папић, Дом културе Студентски град у Београду (natasa.dzipkovic@gmail.com)

 

Комисија за координирану набавку:

 1. мр Медиса Колаковић, Филозофски факултет у Новом Саду
 2. Вања Ерор, Правни факултет у Београду
 3. Наташа Васиљевић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (natasa.vasiljevic@unilib.bg.ac.rs)
 4. др Татјана Станисављевић Брзуловић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (tatjana.stanisavljevic@unilib.bg.ac.rs)
 5. Софија Којевић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (sofija.kojevic@unilib.bg.ac.rs)
 6. Милена Гојковић, Рударско – геолошки факултет у Београду
 7. Снежана Бојовић, Универзитетска библиотека Никола Тесла у Нишу

 

Комисија за израду стандарда:

 1. Весна Гагић, Факултет уметности у Нишу
 2. Весна Стојановић, Правни факултет у Нишу
 3. Бојан Стаменовић Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу
 4. Оја Кринуловић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (oja.krinulovic@unilib.bg.ac.rs)
 5. мр Весна Жупан, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду (vesna.zupan@unilib.bg.ac.rs)
 6. Миле Стијеповић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду (mile.stijepovic@unilib.bg.ac.rs)
 7. Радмила Матић, Медицински факултет Нови Сад

 

Комисија за развој:

 1. MA Марија Булатовић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (marija.bulatovic@unilib.bg.ac.rs)
 2. Весна Абадић, Универзитетска библиотека  у Крагујевцу (vesnaa@kg.ac.rs)
 3. Бранислав Ђурашевић, Институт за нуклеарне науке „Винча“
 4. Ана Павловић, Правни факултет у Београду (ana.pavlovic@ius.bg.ac.rs)
 5. Андријана Зубић, Машински факултет у Београду (azubic@mas.bg.ac.rs)
 6. Снежана Јанчић, Универзитетска библиотека у Нишу (snezana.jancic@ni.ac.rs)
 7. Никола Крсмановић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду (krsmanovic@ubsm.rs)
 8. Милица Мирчић, Медицински факултет Нови Сад (mircic@ff.uns.ac.rs)

 

Комисија за заштиту библиотечког материјала:

 1. др Никола Марковић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 2. Весна Шујица, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 3. Ивана Пајић, Правни факултет у Београду
 4. Љиљана Станимировић, Универзитетска библиотека  у Крагујевцу
 5. Мирјана Манчев, Природноматематички факутет у Нишу
 6. Никола Крсмановић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 7. Mилутин Шаховић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 8. Сњежана Фурунџић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду

 

Комисија за маркетинг:

 1. мр Невена Томић, Библиотека студентског града у Београду
 2. Оја Кринуловић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 3. Софија Којевић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 4. Маја Ђорђевић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду
 5. Дејана Каваја Станишић, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду