ОПШТЕ ИНФОРМАТИВНИ ИЗВОРИ

Библиотеке нашег окружења

http://www.biblioteke.org.rs
Прва вируелна библиотечка мрежа Србије

Professional Resources for Librarians on the WWW

http://library.scsu.ctstateu.edu/libbib.html
Сајт са многобројним линкова за референсну литературу као што су библиографије, енциклопедије, речници, приручници и веома корисним линковима за дисциплине којима се баве библиотекари као штп су претраживање литературе, веб дизајн, обука корисника, евалуација обуке и упутсва за сваку од ових активности.

Library and Information Science Service

http://www.bl.uk/services/information/librarianship.html
Линкови Британске библиотеке за област науке о информацијама и библиотеке као што су академске, јавне, референсне и информационе сервисе итд.
Изузетно информативан сајт и за области као што су дигиталне библиотеке, библиотечки часописи, корисни електронски извори за библиотеке.

Librarians’ Resource Centre

http://www.sla.org/chapter/ctor/resources/lrc/cover.htm
Колекција онлајн извора који олакшавају претраживање и проналажење информација.
Сајт се састоји од 3 дела: први је посвећен јавним серисима и претраживачима, водичима за одређене области, онлајн базама података и чланцима.
Други део је намењен ѕа професионални развој библиотекара, управљању знањем и литературом за библиотеке на вебу.
Трећи део обрађује техничке аспекте, сервисе , упутства за каталогизацију, алатима за развој Интернета и Интранета

Internet Library for Librarians

http://www.itcompany.com/inforetriever/
Портал за библиотеке са детаљним списком Интернет извора као што су биографије, библиографије, речници, енциклопедије, мапе, алманаси итд.

Become a Librarian

http://www.becomealibrarian.org/
Информације о библиотекама у САД-у, врстама библиотека, могућностима за усавршавање и програмима за обуку.

The Big Blue

http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/
The Big Blue је пројекат за развијање и усавршавање информационих вештина, подизање нивоа информационе писмености подржан од стране JISC (Joint Information Systems Committee).

British Library Research and Innovation Centre Reports and Papers

http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/bl/
Садржи публикације Британске библиотеке попут извештаја о дигиталним библиотекама, електронском издаваштву, зборници са конференција и радионица итд.

Documents in Information Science

http://dois.mimas.ac.uk/
База података LIS (Library and Information Science) који садржи 13 963 чланака пуног текста као и 4 493 радова са конференција, од којих је већину могуће преузети.

Library and Information Science Resources

http://www.academicinfo.net/infosci.html
Списак линкова за библиотекарство и науку о информацијама.
Месечно додају 200 до 500 нових линкова из свих области науке и уметности.

HERO- Higher Education and Research Opportunities in the UK

http://www.hero.ac.uk/uk/reference_and_subject_resources/resources/
је званичан сајт за универзитете, колеџе и истраживачке организације у Великој Британији.
Путем овог линка могућ је директан приступ онлајн каталозима у образовном, истраживачком и јавном сектору ове земље.
Садржи велики број адреса за архиве, базе података , часописе, онлајн публикације.

Researching Librarian

http://www.researchinglibrarian.com/
Извор на Интернету намењен библиотекарима који се баве истраживањима.
Колекција база података, отворених архива из земаља целог света, часописа, зборника, статистика који су у целости доступни онлајн.

EDINA

http://edina.ed.ac.uk/salser/
EDINA је основана од стране Универзитетске библиотеке у Единбургу.
Могуће је претраживати онлајн каталоге (OPAC ) библиотека у Великој Британији.

Spire Project

http://spireproject.com/
Водич за Интернет, библиотечке и комерцијалне информационе ресурсе.
Аутор Дејвид Новак, детаљно описује како претраживати веб странице, књиге, чланке, патенте, магистарске тезе, докторске дисертације и како користити напредније технике претраживања.
Бесплатно доступне његове књиге и чланци.

LibEcon -The Institute of Public Finance’s International Library Site

http://www.libecon.org/
Пројекат основан од стране Европске комисије.
Формирана је база података о статистици активности библиотека и њихових трошкова за 29 европских земаља.

Statistics and Measurement Program

http://www.arl.org/stats/index.html
The Association of Research Libraries (ARL) -Удружење истраживачких библиотека омогућава онлајн приступ статистичким подацима у базама података библиотека Северне Америке.

Survey of Library and Learning Resources Services in Further Education

http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/sectors/post16/survey.htm
Резултати истраживања преко 500 академских библиотека, које је објављено 2003. године а сем тога садржи и обрађује многе теме из савременог библиотекарства ( информациона писменост, доживотно учење, обука корисника итд.)

Book Marketing Ltd (BML)

http://www.bookmarketing.co.uk/
BML садржи информације о издаваштву и тржишту књига у Великој Британији.

ACRL Information Literacy website

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/informationliteracy.htm
ACRL Information Literacy website се бави веома актуелном темом, информационом писменошћу.
Дат је детаљан увод, упутства, планови курса, стандарди и тестови.

ПРОФЕСИОНАЛНА УДРУЖЕЊА

CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals)

http://www.cilip.org.uk/default.cilip
CILIP је водећа професионална организација за библиотекаре, информационе професионалце и менаџере знања .
Постоји око 23 000 чланова CILIP-а који раде у свим секторима: индустрију и бизнис, науку и технологију, основно, више и високо образовање, здравство, администрацију као и националне и јавне библиотеке.

JISC – The Joint Information Systems Committee

http://www.jisc.ac.uk/
JISC – The Joint Information Systems Committee( Здружени комитет за информационе системе).
Ово је стратешки саветодавни комитет који ради у име тела које финансирају више и високо образовање у Великој Британији.
Ни ова организација нема обуку као свој главни фокус, већ је ту да промовише нове примене и коришћење информационе технологије у вишем и високом образовању у Великој Британији дајући визију, лидерство и средства за за мрежну инфраструктуру, ICT, информационе услуге, развојне пројекте и високо квалитетне материјале за образовање и обуку.
Netskills је пројекат делимично финансиран од JISC-а и обезбедио је високо квалитетну Интернет обуку.

The Society of Archivists

http://www.archives.org.uk/thesociety.html
Друштво архивиста је професионално удружење архивиста и конзерватора Велике Британије.
Садржи литературу о основним принципа архивисатике, као и публикације које су објавили.

UKOLN

http://www.ukoln.ac.uk/
UKOLN је центар који је основао University of Bath.
Основни задатак је управљање дигиталним информацијама као и мноштво онлајн материјала које је доступно из области информација, библиотекарства, образовања и очувања културног наслеђа.

UNESCO Libraries Portal

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_bib2/cgi/page.cgi?d=1
UNESCO Libraries Portal је интернационални портал ѕа библиотекаре и кориснике библиотека.
Веома информативан портал који садржи много категорија а неке од њих су библиотеке ( академске и истраживачке, јавне, националне, дигиталне, дечје…), администрација ( удружења, етика, обука, институције, онлајн курсеви, радионице) , конференције и конгреси итд.
Такође се бави и стручним темама, као што су аутоматизација, каталози, библиографије, класификација, ауторска права, законска регулатива, портали, дигитализација.

The Renaissance Library Collection

http://www.renaissancelibrary.com/about-the-libraries.htm
Бесплатни курсеви о историјату 60 значајних библиотека у свету који се могу добити путем електронске поште након регистрације.

DMOZ Library and Information Science

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/
Пројекат који има за циљ да постане свеобухватан портал о библиотекама и науци о информацијама

Library History

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Library_History/
Списак од 66 веб адреса које се баве историјатом библиотека и библиотекартва.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Библиотечке организације у региону

Библиотекарско друштво Србије

http://www.nb.rs/pages/article.php?id=3396
Стручно удружење библиотекара Србије.

Заједница библиотека универзитета у Србији

http://www.unilib.bg.ac.rs/zajednica01/index.php
Заједница обухвата библиотеке на универзитетима, у научним институтима и истраживачким организацијама.
Основана је 1992. са циљем промоције сарадње и унапређења делатности.

Друштво библиотекара Републике Српске

http://www.bibliotekari-rs.org/
Удружење свих библиотечких радника из Републике Српске.

Хрватско књижничарско друштво

http://www.hkdrustvo.hr/hr/
Друштво обухвата сва регионална и струковна библиотекарска удружења Хрватске.
Има велики број корисних линкова, докумената и текстова на сајту.

Библиотекарско друштво на Македонија

http://www.bdm.org.mk/
Библиотекарско друштво Македоније обухвата библиотекаре свих типова библиотека.
На сајту има велики број корисних линкова, докумената и вести.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

http://www.zbds-zveza.si/zbds.asp
Савез библиотекарских друштава Словеније, има велики број корисних докумената, текстова и линкова на сајту.

Библиотечке организације у свету

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)

http://www.ifla.org/
Водећа светска независна организација која се бави интересима библиотека, информационих сервиса и њихових корисника.
Бави се основним областима библиотекарства али је исто тако и покретач многих иновација, као и дефинисања стандарда.
Организује форуме за размену идеја, промовише интернационалну сарадњу и развој и истраживања у свим областима активности библиотека.
Има око 1700 чланова из свих земаља света.
Три основна постулата којима се бави IFLA су: друштво, чланице организације и професија.
Први постулат се бави дефинисањем улоге и утицаја библиотека и информационих сервиса на друштво а једна од ѕначајних активности је свакако учествовање у организацији World Summit on the Information Society (WSIS).
Други део се бави професијом и стандардима попут UNIMARC-а и многих других.
Трећи део активности IFLA-е је свакако централна и брине о својим чланицама, организовањем конференција и објављивањем публикација.

Australian Library Related Organisations

http://www.nla.gov.au/libraries/resource/org.html
The Australian Libraries Gateway (ALG) је бесплатан директоријум за многобројне аустралијске линкове и библиотеке.
Обезбеђен је приступ за више од 5 400 аустралијских библиотека и њиховим колекцијама од марта 1998. године до данас.

Canadian Library Association

http://www.cla.ca/
The Canadian Library Association (CLA) је канадска највећа национална асоцијација, која заступа интересе 57 000 људи запослених у библиотекама, као и 21 милион чланова библиотека.
CLA је непрофитна организација и обједињује рад пет различитих удружења у зависности од врсте библиотека ( школске, јавне, универзитетске, специјалне ).

ЕBLIDA

http://www.eblida.org/
Европско удружење националних библиотекарских, документалистичких и архивских асоцијација, са циљем да промовише вредности информационог друштва.

LIBER: Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche

http://www.royal-library.dk/liber/
The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) је основна асоцијација већине истраживачких библиотека у Европи.
Основни циљ је представљање и промовисање њихових интереса као што су очување националног блага, усавршавање приступа колекцијама ових библиотека и обезбеђивање много ефикаснијих информационих сервиса у Европи.
Чланице LIBER-а су истраживачке библиотеке ( посебно националне и универзитетске) чији се рад одвија путем одржавања састанака, семинара, као и објављивање публикација.

ACRL: Association of College and Research Libraries

http://www.ala.org/
The Association of College and Research Libraries (ACRL) је део Америчке библиотечке асоцијације (American Library Association) и представља професионално удружење академских библиотека а основна активност је усавршавање учења, предавања и истраживања.

American Library Association

http://www.ala.org/
The American Library Association је најстарија и највећа асоцијација библиотека у свету и има виђе од 64 000 цланова.
Њена мисија је да промовише и одржава највиши квалитет у раду библиотека и информационих сервиса и отвореном приступу информацијама.
ALA нуди професионалним сервисима публикације било да су учлањени или не, као и многобројна упутства, водиче и стандарде.

Museums, Libraries and Archives Council (MLA)

http://www.mla.gov.uk/webdav/harmonise?Page/@id=90
Museums, Libraries and Archives Council је национална америчка агенција за развој и усавршавање рада музеја, библиотека и архива.

The Publishers Association

http://www.publishers.org.uk/paweb/paweb.nsf/pubframe!Open
Удружење издавача Велике Британије које се бави проблематиком издаваштва књига, часописа а посебно електронског публиковања.
Веб страница која садржи многобројне детаље о издавачкој индустрији.

SCONUL Society of College, National and University Libraries

http://www.sconul.ac.uk/
Чланице SCONUL-а су све националне, универзитетске, институције које припадају државним универзитетима, средњешколске библиотеке у Великој Британији.
Основни циљ је усавршавање библиотечке делатности, ширење знања и подизање нивоа образовања у целини.

Библиотекарско друштво Русије

http://www.rba.ru/
Библиотекарско друштво Русије обухвата сва професионална библиотекарска удружења са циљем промоције струке.
Веома богата интернет преѕентација са великим бројем домаћих и међународних докуменатал, и корисним линковима.

ЧАСОПИСИ

Against the Grain

http://www.against-the-grain.com/
Against the Grain садржи новости о библиотекама, издавачима, условима претплате, као и значајну колекцију чланака из света литературе, чији су аутори који су веома значајни у свету књига. ATG се издаје шест пута годишње.

Ariadne

http://www.ariadne.ac.uk/
Ariadne је веб часопис за информационе професионалце у библиотекама, архивима и музејима у свим секторима. Доступан је од 1996. године до данас а све време се интензивно бавио изучавањем дигиталних библиотека и осталих актуелних тема.

Biblio Tech Review

http://www.biblio-tech.com/
Часопис са информацијама о кључним технологијама у индустрији информација.

Библиотекарство

http://www.bdm.org.mk/spisaniebib.html
Часопис библиотекарског друштва Македоније, електронски одступан од 2003. године.

CIT Infobits

http://www.unc.edu/cit/infobits/
CIT Infobits је електронски сервис Универзитета у Северној Каролини – САД ( University of North Carolina at Chapel Hill ITS Center for Instructional Technology).
Сваког месеца њихови консултанти бирају информације и изворе за информационе, инструктивне технологије, као и кратка упутства за дисеминацију знања будућим и професионалним предавачима.

D-Lib Magazine

http://www.dlib.org/
D-Lib Magazine је електронска публикација, бесплатно доступна од 1995. године.
Излази сваког месеца, сем јула и августа када излази као један број.
Веома цењен часопис који је фокусиран на дигиталне библиотеке, нове технологије, апликације и актуелне пратеће социјалне и економске теме.

IFLA Journal

http://www.ifla.org/V/iflaj/
IFLA Journal се издаје четири пута годишње. Сваки број се бави најновијим активностима IFLA-е, где учествују најеминентнији стручњаци из одређених области науке о информацијама.
Теме се различите: слобода информација, чување материјала, електронски сервиси, интелектуална својина…
Обухвата и значајне чланке са интернационалних радионица, састанка, конференција и конгреса.

Information Research

http://informationr.net/ir/
Интернационални шведски електронски часопис који се бави науком о информацијама.

Information Today

http://www.infotoday.com/IT/
Један од најчитанијих часописа у области индустрије информација.
Намењен је професионалцима из ове струке, са најновијим вестима и многобројним изворима.
Један део чланка је бесплатно доступан, а за остале је потребна претплата

Journal of the American Society for Information Science and Technology

http://www.asis.org/Publications/JASIS/jasis.html
Један од водећих часописа у свету науке о информацијама који обрађује многе теме: теотија науке о информацијама, основање информационих сервиса, теорија информација, библометрија, претраживање информација, евалуација, хипертекст и хипермедија, вештачка интелигенција, комуникација и многе друге.

Knjižnica

http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/izvodi.html
Часопис Савеѕа библиотекара Словеније, електронски доступан у пуном тексту од 2001. године.

LIBER Quarterly

http://webdoc.gwdg.de/edoc/aw/liber/
LIBER Quarterly- The Journal of the European Research Libraries ( Часопис за европске истраживачке библиотеке ).
Бесплатно доступни бројеви у периоду од 1999. до 2005. године.

Library Philosophy and Practice

http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm
Library Philosophy and Practice (LPP) је рецензиран часопис који објављује чланке о библиотекарству и филозофији и теорији који су у основи ове области.
Бави се различитим истраживањима у библиотекарству и самој пракси, експерименталним процедурама, методама и пројектима у свим гранама библиотекарства, нарочито у контексту примењених истраживања.

Library Quarterly

http://www.journals.uchicago.edu/LQ/
Од оснивања 1931. године Library Quarterly се бави историјским, социолошким, статистичким, библиографски, и образовним аспектима библиотекартсва.
Комбинује традиционалне методе истраживања са интердисциплинарним приступом који је намењен, библиотекарима, предавачима, администраторима и другим стручњацима који се баве историјом и коришћењем књига.

Libraries & Culture

http://sentra.ischool.utexas.edu/~lcr/index.php
Libraries & Culture је онлајн часопис који се бави историјом библиотека и културе уопште.
Бесплатно су доступни и цели чланци.

Library_and_Information_Science/Journals

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Journals/
Одличан сајт који садржи линкове за 79 часописа из области библиотекарства и науке о информацијама.

LIBRES: Library and Information Research Electronic Journal

http://libres.curtin.edu.au/
LIBRES је интернационални електронски часопис који је посвећен најновијим истраживањима у свету науке о информацијама.
Чланцу пуног текста су доступни од 1996. године до данас.

Managing Information

http://www.managinginformation.com/
Managing Information комбинује традицију штампаног часописа и веб сервиса ѕа информације и новости.
Веома информативан сајт који се бави будућношћу, анализама и решењима у библиотекарству и ажурира се једном недељно.

Electronic Journals in Librarianship and Information Science – Thomas Parry Library

http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/
Thomas Parry Library је веб страница која садржи огроман број линкова за часописе о библиотекарству и науке ио информацијама који су алфабетски класификовани, а такође је дат и детаљан опис о сваком часопису и могућности приступа.
Ажурира се једном месечно.

NewBreed Librarian

http://www.newbreedlibrarian.org/ NewBreed Librarian је амерички онлајн часопис који је од велике користи ѕа професионалне библиотекаре.
Излази два пута месечно, садржи чланке, савете, препоруке, писма читалаца и сви бројеви су доступни од почетка издавања до данас.

portal: Libraries and the Academy

http://muse.jhu.edu/journals/
portal: Libraries and the Academy издаје John Hopkins University Press и излази четири пута годишње.
Чланци су доступни у HTML или PDF формату.Портал је високог квалитета, више пута је награђен и садржи огроман број линкова часописа за библиотекарство, абецедено поређаних.

Progressive Librarian

http://libr.org/pl/
Progressive Librarian је форум за критичке анализе у библиотекарству и садржи чланке, приказе књига, библиографије, извештаје од којих су многи доступни у пуном тексту.

Reference and User Services Quarterly

http://www.ala.org/ala/rusa/rusapubs/rusq/referenceuser.htm
Reference and User Services Quarterly је званичан часопис Америчког удружења библиотека (American Library Association).
Основни циљ је ширење знања међу библиотекарима, специјалистима за информације и осталим професионалцима који су у сервисима који су намењени корисницима.

Review of Information Science

http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/RIS/
Рецензиран електронски часопис који промовише академска истраживања у науци о информацијама, електронским часописима и коришћењу електронских медија.

Update

http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2004/july/default.htm
Update magazine издаје CILIP ( Chartered Institute of Library and Information Professionals), најбројније британско удружење за библиотеке и информационе професионалце.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

http://www.hkdrustvo.hr/vbh
Часопис Савеѕа библиотекарских друштава Хрватске, доступан у пуном тексту од 2003. године.

БЛОГОВИ

Lorcan Dempsey’s weblog

http://orweblog.oclc.org/
Lorcan Dempsey’s weblog представља блог једног од највећих стручњака у свету библиотекарства, тренутно запослен у OCLC.
На сајту се свакодневно отварају нова питања али исто се налазе многобројни одговори на актулне теме у библиотекама. Дат је списак његових радова и презентација које се могу прегледати

Bloggapedia.

http://www.bloggapedia.com/Reference_Blogs/Libraries/
Bloggapedia представља скуп блогова за различите теме , а на тему библиотека има 22 блога.

ResourceShelf

http://www.resourceshelf.com/
ResourceShelf је блог Gary Price, директора Online Information Resources у Ask.com. Сваког дана се додају веб ресурси високог квалитета, као и базе података, листе, мултимедија.
На овом сајту се могу проћитати многобројни коментари и опсервације о новостима о онлајн информацијама и веб индустрији.

Online Insider

http://www.onlineinsider.net/
Блог Online Insider уређује Marydee Ojala, која је истивремено и уредник часописа ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals ( Водећи часопис за информационе професионалце).
Блог проширује списак штампаних и онлајн публикација, поставља коментаре у вези многе производа, људи, и догађаја у данашњем онлајн свету.
Истражује нове технологије које утичу на рад информационих професионалаца, објашњава и представља изворе за специфичне области, као и управљањем информацијама и новим техникама.

Peter Suber-The Open Access News blog

http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Блог аустралијског аутора Peter Suber-а, чија је основна тема Отворени приступ (Open Access).Поред тога се могу наћи многи његови текстови, водичи, корисни линкови.

Агрегатори Ведрана Вучића

Web accessibility     http://moj-blog.org/web-access/
Open access      http://moj-blog.org/open-access/
Science http://moj-blog.org/scienceblogs/
Librarian http://moj-blog.org/library/
Education  http://moj-blog.org/education/