OPŠTE INFORMATIVNI IZVORI

Biblioteke našeg okruženja

http://www.biblioteke.org.rs
Prva viruelna bibliotečka mreža Srbije

Professional Resources for Librarians on the WWW

http://library.scsu.ctstateu.edu/libbib.html
Sajt sa mnogobrojnim linkova za referensnu literaturu kao što su bibliografije, enciklopedije, rečnici, priručnici i veoma korisnim linkovima za discipline kojima se bave bibliotekari kao štp su pretraživanje literature, veb dizajn, obuka korisnika, evaluacija obuke i uputsva za svaku od ovih aktivnosti.

Library and Information Science Service

http://www.bl.uk/services/information/librarianship.html
Linkovi Britanske biblioteke za oblast nauke o informacijama i biblioteke kao što su akademske, javne, referensne i informacione servise itd.
Izuzetno informativan sajt i za oblasti kao što su digitalne biblioteke, bibliotečki časopisi, korisni elektronski izvori za biblioteke.

Librarians’ Resource Centre

http://www.sla.org/chapter/ctor/resources/lrc/cover.htm
Kolekcija onlajn izvora koji olakšavaju pretraživanje i pronalaženje informacija.
Sajt se sastoji od 3 dela: prvi je posvećen javnim serisima i pretraživačima, vodičima za određene oblasti, onlajn bazama podataka i člancima.
Drugi deo je namenjen ѕa profesionalni razvoj bibliotekara, upravljanju znanjem i literaturom za biblioteke na vebu.
Treći deo obrađuje tehničke aspekte, servise , uputstva za katalogizaciju, alatima za razvoj Interneta i Intraneta

Internet Library for Librarians

http://www.itcompany.com/inforetriever/
Portal za biblioteke sa detaljnim spiskom Internet izvora kao što su biografije, bibliografije, rečnici, enciklopedije, mape, almanasi itd.

Become a Librarian

http://www.becomealibrarian.org/
Informacije o bibliotekama u SAD-u, vrstama biblioteka, mogućnostima za usavršavanje i programima za obuku.

The Big Blue

http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/
The Big Blue je projekat za razvijanje i usavršavanje informacionih veština, podizanje nivoa informacione pismenosti podržan od strane JISC (Joint Information Systems Committee).

British Library Research and Innovation Centre Reports and Papers

http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/bl/
Sadrži publikacije Britanske biblioteke poput izveštaja o digitalnim bibliotekama, elektronskom izdavaštvu, zbornici sa konferencija i radionica itd.

Documents in Information Science

http://dois.mimas.ac.uk/
Baza podataka LIS (Library and Information Science) koji sadrži 13 963 članaka punog teksta kao i 4 493 radova sa konferencija, od kojih je većinu moguće preuzeti.

Library and Information Science Resources

http://www.academicinfo.net/infosci.html
Spisak linkova za bibliotekarstvo i nauku o informacijama.
Mesečno dodaju 200 do 500 novih linkova iz svih oblasti nauke i umetnosti.

HERO- Higher Education and Research Opportunities in the UK

http://www.hero.ac.uk/uk/reference_and_subject_resources/resources/
je zvaničan sajt za univerzitete, koledže i istraživačke organizacije u Velikoj Britaniji.
Putem ovog linka moguć je direktan pristup onlajn katalozima u obrazovnom, istraživačkom i javnom sektoru ove zemlje.
Sadrži veliki broj adresa za arhive, baze podataka , časopise, onlajn publikacije.

Researching Librarian

http://www.researchinglibrarian.com/
Izvor na Internetu namenjen bibliotekarima koji se bave istraživanjima.
Kolekcija baza podataka, otvorenih arhiva iz zemalja celog sveta, časopisa, zbornika, statistika koji su u celosti dostupni onlajn.

EDINA

http://edina.ed.ac.uk/salser/
EDINA je osnovana od strane Univerzitetske biblioteke u Edinburgu.
Moguće je pretraživati onlajn kataloge (OPAC ) biblioteka u Velikoj Britaniji.

Spire Project

http://spireproject.com/
Vodič za Internet, bibliotečke i komercijalne informacione resurse.
Autor Dejvid Novak, detaljno opisuje kako pretraživati veb stranice, knjige, članke, patente, magistarske teze, doktorske disertacije i kako koristiti naprednije tehnike pretraživanja.
Besplatno dostupne njegove knjige i članci.

LibEcon -The Institute of Public Finance’s International Library Site

http://www.libecon.org/
Projekat osnovan od strane Evropske komisije.
Formirana je baza podataka o statistici aktivnosti biblioteka i njihovih troškova za 29 evropskih zemalja.

Statistics and Measurement Program

http://www.arl.org/stats/index.html
The Association of Research Libraries (ARL) -Udruženje istraživačkih biblioteka omogućava onlajn pristup statističkim podacima u bazama podataka biblioteka Severne Amerike.

Survey of Library and Learning Resources Services in Further Education

http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/sectors/post16/survey.htm
Rezultati istraživanja preko 500 akademskih biblioteka, koje je objavljeno 2003. godine a sem toga sadrži i obrađuje mnoge teme iz savremenog bibliotekarstva ( informaciona pismenost, doživotno učenje, obuka korisnika itd.)

Book Marketing Ltd (BML)

http://www.bookmarketing.co.uk/
BML sadrži informacije o izdavaštvu i tržištu knjiga u Velikoj Britaniji.

ACRL Information Literacy website

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/informationliteracy.htm
ACRL Information Literacy website se bavi veoma aktuelnom temom, informacionom pismenošću.
Dat je detaljan uvod, uputstva, planovi kursa, standardi i testovi.

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals)

http://www.cilip.org.uk/default.cilip
CILIP je vodeća profesionalna organizacija za bibliotekare, informacione profesionalce i menadžere znanja .
Postoji oko 23 000 članova CILIP-a koji rade u svim sektorima: industriju i biznis, nauku i tehnologiju, osnovno, više i visoko obrazovanje, zdravstvo, administraciju kao i nacionalne i javne biblioteke.

JISC – The Joint Information Systems Committee

http://www.jisc.ac.uk/
JISC – The Joint Information Systems Committee( Združeni komitet za informacione sisteme).
Ovo je strateški savetodavni komitet koji radi u ime tela koje finansiraju više i visoko obrazovanje u Velikoj Britaniji.
Ni ova organizacija nema obuku kao svoj glavni fokus, već je tu da promoviše nove primene i korišćenje informacione tehnologije u višem i visokom obrazovanju u Velikoj Britaniji dajući viziju, liderstvo i sredstva za za mrežnu infrastrukturu, ICT, informacione usluge, razvojne projekte i visoko kvalitetne materijale za obrazovanje i obuku.
Netskills je projekat delimično finansiran od JISC-a i obezbedio je visoko kvalitetnu Internet obuku.

The Society of Archivists

http://www.archives.org.uk/thesociety.html
Društvo arhivista je profesionalno udruženje arhivista i konzervatora Velike Britanije.
Sadrži literaturu o osnovnim principa arhivisatike, kao i publikacije koje su objavili.

UKOLN

http://www.ukoln.ac.uk/
UKOLN je centar koji je osnovao University of Bath.
Osnovni zadatak je upravljanje digitalnim informacijama kao i mnoštvo onlajn materijala koje je dostupno iz oblasti informacija, bibliotekarstva, obrazovanja i očuvanja kulturnog nasleđa.

UNESCO Libraries Portal

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_bib2/cgi/page.cgi?d=1
UNESCO Libraries Portal je internacionalni portal ѕa bibliotekare i korisnike biblioteka.
Veoma informativan portal koji sadrži mnogo kategorija a neke od njih su biblioteke ( akademske i istraživačke, javne, nacionalne, digitalne, dečje…), administracija ( udruženja, etika, obuka, institucije, onlajn kursevi, radionice) , konferencije i kongresi itd.
Takođe se bavi i stručnim temama, kao što su automatizacija, katalozi, bibliografije, klasifikacija, autorska prava, zakonska regulativa, portali, digitalizacija.

The Renaissance Library Collection

http://www.renaissancelibrary.com/about-the-libraries.htm
Besplatni kursevi o istorijatu 60 značajnih biblioteka u svetu koji se mogu dobiti putem elektronske pošte nakon registracije.

DMOZ Library and Information Science

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/
Projekat koji ima za cilj da postane sveobuhvatan portal o bibliotekama i nauci o informacijama

Library History

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Library_History/
Spisak od 66 veb adresa koje se bave istorijatom biblioteka i bibliotekartva.

ORGANIZACIJE

Bibliotečke organizacije u regionu

Bibliotekarsko društvo Srbije

http://www.nb.rs/pages/article.php?id=3396
Stručno udruženje bibliotekara Srbije.

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji

http://www.unilib.bg.ac.rs/zajednica01/index.php
Zajednica obuhvata biblioteke na univerzitetima, u naučnim institutima i istraživačkim organizacijama.
Osnovana je 1992. sa ciljem promocije saradnje i unapređenja delatnosti.

Društvo bibliotekara Republike Srpske

http://www.bibliotekari-rs.org/
Udruženje svih bibliotečkih radnika iz Republike Srpske.

Hrvatsko knjižničarsko društvo

http://www.hkdrustvo.hr/hr/
Društvo obuhvata sva regionalna i strukovna bibliotekarska udruženja Hrvatske.
Ima veliki broj korisnih linkova, dokumenata i tekstova na sajtu.

Bibliotekarsko društvo na Makedonija

http://www.bdm.org.mk/
Bibliotekarsko društvo Makedonije obuhvata bibliotekare svih tipova biblioteka.
Na sajtu ima veliki broj korisnih linkova, dokumenata i vesti.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

http://www.zbds-zveza.si/zbds.asp
Savez bibliotekarskih društava Slovenije, ima veliki broj korisnih dokumenata, tekstova i linkova na sajtu.

Bibliotečke organizacije u svetu

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)

http://www.ifla.org/
Vodeća svetska nezavisna organizacija koja se bavi interesima biblioteka, informacionih servisa i njihovih korisnika.
Bavi se osnovnim oblastima bibliotekarstva ali je isto tako i pokretač mnogih inovacija, kao i definisanja standarda.
Organizuje forume za razmenu ideja, promoviše internacionalnu saradnju i razvoj i istraživanja u svim oblastima aktivnosti biblioteka.
Ima oko 1700 članova iz svih zemalja sveta.
Tri osnovna postulata kojima se bavi IFLA su: društvo, članice organizacije i profesija.
Prvi postulat se bavi definisanjem uloge i uticaja biblioteka i informacionih servisa na društvo a jedna od ѕnačajnih aktivnosti je svakako učestvovanje u organizaciji World Summit on the Information Society (WSIS).
Drugi deo se bavi profesijom i standardima poput UNIMARC-a i mnogih drugih.
Treći deo aktivnosti IFLA-e je svakako centralna i brine o svojim članicama, organizovanjem konferencija i objavljivanjem publikacija.

Australian Library Related Organisations

http://www.nla.gov.au/libraries/resource/org.html
The Australian Libraries Gateway (ALG) je besplatan direktorijum za mnogobrojne australijske linkove i biblioteke.
Obezbeđen je pristup za više od 5 400 australijskih biblioteka i njihovim kolekcijama od marta 1998. godine do danas.

Canadian Library Association

http://www.cla.ca/
The Canadian Library Association (CLA) je kanadska najveća nacionalna asocijacija, koja zastupa interese 57 000 ljudi zaposlenih u bibliotekama, kao i 21 milion članova biblioteka.
CLA je neprofitna organizacija i objedinjuje rad pet različitih udruženja u zavisnosti od vrste biblioteka ( školske, javne, univerzitetske, specijalne ).

EBLIDA

http://www.eblida.org/
Evropsko udruženje nacionalnih bibliotekarskih, dokumentalističkih i arhivskih asocijacija, sa ciljem da promoviše vrednosti informacionog društva.

LIBER: Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche

http://www.royal-library.dk/liber/
The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) je osnovna asocijacija većine istraživačkih biblioteka u Evropi.
Osnovni cilj je predstavljanje i promovisanje njihovih interesa kao što su očuvanje nacionalnog blaga, usavršavanje pristupa kolekcijama ovih biblioteka i obezbeđivanje mnogo efikasnijih informacionih servisa u Evropi.
Članice LIBER-a su istraživačke biblioteke ( posebno nacionalne i univerzitetske) čiji se rad odvija putem održavanja sastanaka, seminara, kao i objavljivanje publikacija.

ACRL: Association of College and Research Libraries

http://www.ala.org/
The Association of College and Research Libraries (ACRL) je deo Američke bibliotečke asocijacije (American Library Association) i predstavlja profesionalno udruženje akademskih biblioteka a osnovna aktivnost je usavršavanje učenja, predavanja i istraživanja.

American Library Association

http://www.ala.org/
The American Library Association je najstarija i najveća asocijacija biblioteka u svetu i ima viđe od 64 000 clanova.
Njena misija je da promoviše i održava najviši kvalitet u radu biblioteka i informacionih servisa i otvorenom pristupu informacijama.
ALA nudi profesionalnim servisima publikacije bilo da su učlanjeni ili ne, kao i mnogobrojna uputstva, vodiče i standarde.

Museums, Libraries and Archives Council (MLA)

http://www.mla.gov.uk/webdav/harmonise?Page/@id=90
Museums, Libraries and Archives Council je nacionalna američka agencija za razvoj i usavršavanje rada muzeja, biblioteka i arhiva.

The Publishers Association

http://www.publishers.org.uk/paweb/paweb.nsf/pubframe!Open
Udruženje izdavača Velike Britanije koje se bavi problematikom izdavaštva knjiga, časopisa a posebno elektronskog publikovanja.
Veb stranica koja sadrži mnogobrojne detalje o izdavačkoj industriji.

SCONUL Society of College, National and University Libraries

http://www.sconul.ac.uk/
Članice SCONUL-a su sve nacionalne, univerzitetske, institucije koje pripadaju državnim univerzitetima, srednješkolske biblioteke u Velikoj Britaniji.
Osnovni cilj je usavršavanje bibliotečke delatnosti, širenje znanja i podizanje nivoa obrazovanja u celini.

Bibliotekarsko društvo Rusije

http://www.rba.ru/
Bibliotekarsko društvo Rusije obuhvata sva profesionalna bibliotekarska udruženja sa ciljem promocije struke.
Veoma bogata internet preѕentacija sa velikim brojem domaćih i međunarodnih dokumenatal, i korisnim linkovima.

ČASOPISI

Against the Grain

http://www.against-the-grain.com/
Against the Grain sadrži novosti o bibliotekama, izdavačima, uslovima pretplate, kao i značajnu kolekciju članaka iz sveta literature, čiji su autori koji su veoma značajni u svetu knjiga. ATG se izdaje šest puta godišnje.

Ariadne

http://www.ariadne.ac.uk/
Ariadne je veb časopis za informacione profesionalce u bibliotekama, arhivima i muzejima u svim sektorima. Dostupan je od 1996. godine do danas a sve vreme se intenzivno bavio izučavanjem digitalnih biblioteka i ostalih aktuelnih tema.

Biblio Tech Review

http://www.biblio-tech.com/
Časopis sa informacijama o ključnim tehnologijama u industriji informacija.

Bibliotekarstvo

http://www.bdm.org.mk/spisaniebib.html
Časopis bibliotekarskog društva Makedonije, elektronski odstupan od 2003. godine.

CIT Infobits

http://www.unc.edu/cit/infobits/
CIT Infobits je elektronski servis Univerziteta u Severnoj Karolini – SAD ( University of North Carolina at Chapel Hill ITS Center for Instructional Technology).
Svakog meseca njihovi konsultanti biraju informacije i izvore za informacione, instruktivne tehnologije, kao i kratka uputstva za diseminaciju znanja budućim i profesionalnim predavačima.

D-Lib Magazine

http://www.dlib.org/
D-Lib Magazine je elektronska publikacija, besplatno dostupna od 1995. godine.
Izlazi svakog meseca, sem jula i avgusta kada izlazi kao jedan broj.
Veoma cenjen časopis koji je fokusiran na digitalne biblioteke, nove tehnologije, aplikacije i aktuelne prateće socijalne i ekonomske teme.

IFLA Journal

http://www.ifla.org/V/iflaj/
IFLA Journal se izdaje četiri puta godišnje. Svaki broj se bavi najnovijim aktivnostima IFLA-e, gde učestvuju najeminentniji stručnjaci iz određenih oblasti nauke o informacijama.
Teme se različite: sloboda informacija, čuvanje materijala, elektronski servisi, intelektualna svojina…
Obuhvata i značajne članke sa internacionalnih radionica, sastanka, konferencija i kongresa.

Information Research

http://informationr.net/ir/
Internacionalni švedski elektronski časopis koji se bavi naukom o informacijama.

Information Today

http://www.infotoday.com/IT/
Jedan od najčitanijih časopisa u oblasti industrije informacija.
Namenjen je profesionalcima iz ove struke, sa najnovijim vestima i mnogobrojnim izvorima.
Jedan deo članka je besplatno dostupan, a za ostale je potrebna pretplata

Journal of the American Society for Information Science and Technology

http://www.asis.org/Publications/JASIS/jasis.html
Jedan od vodećih časopisa u svetu nauke o informacijama koji obrađuje mnoge teme: teotija nauke o informacijama, osnovanje informacionih servisa, teorija informacija, biblometrija, pretraživanje informacija, evaluacija, hipertekst i hipermedija, veštačka inteligencija, komunikacija i mnoge druge.

Knjižnica

http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/izvodi.html
Časopis Saveѕa bibliotekara Slovenije, elektronski dostupan u punom tekstu od 2001. godine.

LIBER Quarterly

http://webdoc.gwdg.de/edoc/aw/liber/
LIBER Quarterly- The Journal of the European Research Libraries ( Časopis za evropske istraživačke biblioteke ).
Besplatno dostupni brojevi u periodu od 1999. do 2005. godine.

Library Philosophy and Practice

http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm
Library Philosophy and Practice (LPP) je recenziran časopis koji objavljuje članke o bibliotekarstvu i filozofiji i teoriji koji su u osnovi ove oblasti.
Bavi se različitim istraživanjima u bibliotekarstvu i samoj praksi, eksperimentalnim procedurama, metodama i projektima u svim granama bibliotekarstva, naročito u kontekstu primenjenih istraživanja.

Library Quarterly

http://www.journals.uchicago.edu/LQ/
Od osnivanja 1931. godine Library Quarterly se bavi istorijskim, sociološkim, statističkim, bibliografski, i obrazovnim aspektima bibliotekartsva.
Kombinuje tradicionalne metode istraživanja sa interdisciplinarnim pristupom koji je namenjen, bibliotekarima, predavačima, administratorima i drugim stručnjacima koji se bave istorijom i korišćenjem knjiga.

Libraries & Culture

http://sentra.ischool.utexas.edu/~lcr/index.php
Libraries & Culture je onlajn časopis koji se bavi istorijom biblioteka i kulture uopšte.
Besplatno su dostupni i celi članci.

Library_and_Information_Science/Journals

http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Journals/
Odličan sajt koji sadrži linkove za 79 časopisa iz oblasti bibliotekarstva i nauke o informacijama.

LIBRES: Library and Information Research Electronic Journal

http://libres.curtin.edu.au/
LIBRES je internacionalni elektronski časopis koji je posvećen najnovijim istraživanjima u svetu nauke o informacijama.
Člancu punog teksta su dostupni od 1996. godine do danas.

Managing Information

http://www.managinginformation.com/
Managing Information kombinuje tradiciju štampanog časopisa i veb servisa ѕa informacije i novosti.
Veoma informativan sajt koji se bavi budućnošću, analizama i rešenjima u bibliotekarstvu i ažurira se jednom nedeljno.

Electronic Journals in Librarianship and Information Science – Thomas Parry Library

http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/
Thomas Parry Library je veb stranica koja sadrži ogroman broj linkova za časopise o bibliotekarstvu i nauke io informacijama koji su alfabetski klasifikovani, a takođe je dat i detaljan opis o svakom časopisu i mogućnosti pristupa.
Ažurira se jednom mesečno.

NewBreed Librarian

http://www.newbreedlibrarian.org/ NewBreed Librarian je američki onlajn časopis koji je od velike koristi ѕa profesionalne bibliotekare.
Izlazi dva puta mesečno, sadrži članke, savete, preporuke, pisma čitalaca i svi brojevi su dostupni od početka izdavanja do danas.

portal: Libraries and the Academy

http://muse.jhu.edu/journals/
portal: Libraries and the Academy izdaje John Hopkins University Press i izlazi četiri puta godišnje.
Članci su dostupni u HTML ili PDF formatu.Portal je visokog kvaliteta, više puta je nagrađen i sadrži ogroman broj linkova časopisa za bibliotekarstvo, abecedeno poređanih.

Progressive Librarian

http://libr.org/pl/
Progressive Librarian je forum za kritičke analize u bibliotekarstvu i sadrži članke, prikaze knjiga, bibliografije, izveštaje od kojih su mnogi dostupni u punom tekstu.

Reference and User Services Quarterly

http://www.ala.org/ala/rusa/rusapubs/rusq/referenceuser.htm
Reference and User Services Quarterly je zvaničan časopis Američkog udruženja biblioteka (American Library Association).
Osnovni cilj je širenje znanja među bibliotekarima, specijalistima za informacije i ostalim profesionalcima koji su u servisima koji su namenjeni korisnicima.

Review of Information Science

http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/RIS/
Recenziran elektronski časopis koji promoviše akademska istraživanja u nauci o informacijama, elektronskim časopisima i korišćenju elektronskih medija.

Update

http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive2004/july/default.htm
Update magazine izdaje CILIP ( Chartered Institute of Library and Information Professionals), najbrojnije britansko udruženje za biblioteke i informacione profesionalce.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

http://www.hkdrustvo.hr/vbh
Časopis Saveѕa bibliotekarskih društava Hrvatske, dostupan u punom tekstu od 2003. godine.

BLOGOVI

Lorcan Dempsey’s weblog

http://orweblog.oclc.org/
Lorcan Dempsey’s weblog predstavlja blog jednog od najvećih stručnjaka u svetu bibliotekarstva, trenutno zaposlen u OCLC.
Na sajtu se svakodnevno otvaraju nova pitanja ali isto se nalaze mnogobrojni odgovori na aktulne teme u bibliotekama. Dat je spisak njegovih radova i prezentacija koje se mogu pregledati

Bloggapedia.

http://www.bloggapedia.com/Reference_Blogs/Libraries/
Bloggapedia predstavlja skup blogova za različite teme , a na temu biblioteka ima 22 bloga.

ResourceShelf

http://www.resourceshelf.com/
ResourceShelf je blog Gary Price, direktora Online Information Resources u Ask.com. Svakog dana se dodaju veb resursi visokog kvaliteta, kao i baze podataka, liste, multimedija.
Na ovom sajtu se mogu proćitati mnogobrojni komentari i opservacije o novostima o onlajn informacijama i veb industriji.

Online Insider

http://www.onlineinsider.net/
Blog Online Insider uređuje Marydee Ojala, koja je istivremeno i urednik časopisa ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals ( Vodeći časopis za informacione profesionalce).
Blog proširuje spisak štampanih i onlajn publikacija, postavlja komentare u vezi mnoge proizvoda, ljudi, i događaja u današnjem onlajn svetu.
Istražuje nove tehnologije koje utiču na rad informacionih profesionalaca, objašnjava i predstavlja izvore za specifične oblasti, kao i upravljanjem informacijama i novim tehnikama.

Peter Suber-The Open Access News blog

http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Blog australijskog autora Peter Suber-a, čija je osnovna tema Otvoreni pristup (Open Access).Pored toga se mogu naći mnogi njegovi tekstovi, vodiči, korisni linkovi.

Agregatori Vedrana Vučića

Web accessibility     http://moj-blog.org/web-access/
Open access      http://moj-blog.org/open-access/
Science http://moj-blog.org/scienceblogs/
Librarianhttp://moj-blog.org/library/
Education  http://moj-blog.org/education/