БИБЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – БЕОГРАД

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА «СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ»
 • АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
 • ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
 • ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
 • ФАМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
 • СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
 • УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
 • ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ПРАВО
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
 • ДОМ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКИ ГРАД
 • ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СИНИША СТАНКОВИЋ
 • ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ
 • ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
 • ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА
 • ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И РАДИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
 • ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО
 • ГЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ КИРИЛО САВИЋ
 • ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И ВИРУСОЛОГИЈУ ТОРЛАК
 • НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ПЕСТИЦИДЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
 • ГАЛЕНИКА
 • САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА
 • ЦЕНТАР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ
 • РУДАРСКИ ИНСТИТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ
 • СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
 • ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ФОНЕТИКУ И ПАТОЛОГИЈУ ГОВОРА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
 • ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
 • ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА САНУ
 • АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
 • ИНСТИТУТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
 • ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ ЈОВАН ЦВИЈИЋ САНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈСКЕ ИЗВОРЕ СТРУЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
 • ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТПА БЕОГРАД
 • ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА

 

БИЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – КРАГУЈЕВАЦ

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛОЛОШКОУМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, Чачак
 • АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Чачак
 • УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ, Јагодина
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Краљево
 • УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ, Ужице

 

БИЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – НИШ

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА »НИКОЛА ТЕСЛА»
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
 • ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
 • ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ГРАЂЕВИНСКОАРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
 • ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, Лесковац
 • УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ, Врање