БИБЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – БЕОГРАД

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА «СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ»
 • АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВОСЛАВНО-БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
 • ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
 • ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
 • ФАМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
 • СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
 • УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
 • ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ПРАВО
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
 • ДОМ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКИ ГРАД
 • ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СИНИША СТАНКОВИЋ
 • ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ
 • ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
 • ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА
 • ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ШУМАРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И РАДИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
 • ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО
 • ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И ВИРУСОЛОГИЈУ ТОРЛАК
 • НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈА – ЦЕНТАР ЗА ПЕСТИЦИДЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
 • ГАЛЕНИКА
 • САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА
 • ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА
 • ИНСТИТУТ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ
 • РУДАРСКИ ИНСТИТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ
 • СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
 • ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУШКЕ БОЛЕСТИ БАЊИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ФОНЕТИКУ И ПАТОЛОГИЈУ ГОВОРА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
 • ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА
 • ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
 • ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА САНУ
 • АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
 • ИНСТИТУТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
 • ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ ЈОВАН ЦВИЈИЋ САНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈСКЕ ИЗВОРЕ СТРУЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
 • ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТПА БЕОГРАД
 • ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
 • ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА
 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
 • ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
 • ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
 • ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ
 • УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
 • ВЛАТАЦОМ ИНСТИТУТ ВИСОКОХ ТЕХНОЛОГИЈА
 • МУЗИКОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
 • ГЕОМАГНЕТСКИ ИНСТИТУТ
 • ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ
 • ИНСТИТУТ ЗА КРМНО БИЉЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЈУ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
 • ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БОР
 • ЗАВОД ЗА ФИЗИКУ ТЕХНИЧКИХ ФАКЛУТЕТА

БИЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – КРАГУЈЕВАЦ

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛОЛОШКОУМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
 • АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Чачак
 • ФАКУЛТЕТ ПРДАГОШКИХ НАУКА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАСТВО
 • ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФИЛУМ KРАГУЈЕВАЦ
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ, ВРЊАЧКА БАЊА
 • ПРИВРЕДНО ДРУШТВО – ЦЕНТАР ЗА СТРНА ЖИТА, KРАГУЈЕВАЦ
 • ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

 

БИЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – НИШ

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА »НИКОЛА ТЕСЛА»
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
 • ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ГРАЂЕВИНСКОАРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
 • ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, Лесковац
 • ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

 

БИЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – НОВИ ПАЗАР

 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ ПАЗАР (ДРЖАВНА)
 • УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ ПАЗАР (ПРИВАТНА)

 

БИБЛИОТЕКЕ ЧЛАНИЦЕ – НОВИ САД

 • ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
 • РЕКТОРАТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
 • БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
 • АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
 • ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
 • ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 • ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Суботица
 • ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Суботица
 • ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ, Сомбор
 • БИБЛИОТЕКА ОГРАНАКА САНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ У УНУТРАШЊОСТИ

 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ АЛЕКСИНАЦ
 • ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
 • ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ
 • ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА KРАГУЈЕВАЦ
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА KРУШЕВАЦ
 • ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОФ. РАДОМИР БОЈКОВИЋ, KРУШЕВАЦ
 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ KРУШЕВАЦ
 • ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЛЕСКОВАЦ
 • ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ ЛЕСКОВАЦ
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ
 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ
 • ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРОКУЉЕ
 • ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
 • ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ ШАБАЦ
 • ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
 • ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ТРСТЕНИК
 • ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ
 • ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО
 • ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВРАЊЕ
 • ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК