BIBLIOTEKE ČLANICE – BEOGRAD

 • UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA «SVETOZAR MARKOVIĆ»
 • ARHITEKTONSKI FAKULTET
 • BIOLOŠKI FAKULTET
 • BOGOSLOVSKI FAKULTET
 • FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
 • EKONOMSKI FAKULTET
 • ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
 • FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
 • FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
 • FAKULTET BEZBEDNOSTI
 • FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
 • FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
 • FAMACEUTSKI FAKULTET
 • FILOLOŠKI FAKULTET
 • FILOZOFSKI FAKULTET
 • FIZIČKI FAKULTET
 • GRAĐEVINSKI FAKULTET
 • GEOGRAFSKI FAKULTET
 • HEMIJSKI FAKULTET
 • MAŠINSKI FAKULTET
 • MATEMATIČKI FAKULTET
 • MEDICINSKI FAKULTET
 • POLJOPRIVREDNI FAKULTET
 • PRAVNI FAKULTET
 • RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET
 • SAOBRAĆAJNI FAKULTET
 • STOMATOLOŠKI FAKULTET
 • ŠUMARSKI FAKULTET
 • TEHNOLOŠKO METALURŠKI FAKULTET
 • UČITELJSKI FAKULTET
 • FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
 • FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
 • FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
 • FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI
 • FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNA
 • FAKULTET ZA POSLOVNO PRAVO
 • STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
 • DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD
 • INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SINIŠA STANKOVIĆ
 • INSTITUT ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU
 • INSTITUT ZA FIZIKU
 • INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU
 • INSTITUT MIHAJLO PUPIN
 • INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA
 • INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE
 • INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA
 • INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE
 • INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA
 • INSTITUT ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE
 • INSTITUT ZA ŠUMARSTVO
 • INSTITUT ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA
 • INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
 • INSTITUT ZA MEDICINU RADA I RADIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
 • INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA
 • INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO
 • GEOLOŠKI INSTITUT SRBIJE
 • INSTITUT KIRILO SAVIĆ
 • INSTITUT ZA IMUNOLOGIJU I VIRUSOLOGIJU TORLAK
 • NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO SRBIJE
 • INSTITUT ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
 • INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE
 • GALENIKA
 • SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP
 • INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA
 • INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA
 • CENTAR ZA MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE
 • INSTITUT ZA PUTEVE
 • RUDARSKI INSTITUT
 • INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
 • INSTITUT ZA SPOLJNU TRGOVINU
 • SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
 • EKONOMSKI INSTITUT
 • INSTITUT ZA ORTOPEDSKO HIRUŠKE BOLESTI BANJICA
 • INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
 • INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNU FONETIKU I PATOLOGIJU GOVORA
 • INSTITUT ZA ZEMLJIŠTE
 • INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA SRBIJE DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT
 • INSTITUT ZA STOČARSTVO
 • INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU
 • INSTITUT ZA KUKURUZ
 • INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
 • INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE
 • INSTITUT ZA TEORIJU KNJIŽEVNOSTI I UMETNOSTI
 • ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA
 • INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI
 • CENTRALNA BIBLIOTEKA SANU
 • ARHEOLOŠKI INSTITUT SANU
 • ISTORIJSKI INSTITUT SANU
 • VIZANTOLOŠKI INSTITUT SANU
 • BALKANOLOŠKI INSTITUT SANU
 • ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU
 • MATEMATIČKI INSTITUT SANU
 • INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK SANU
 • INSTITUT TEHNIČKIH NAUKA SANU
 • GEOGRAFSKI INSTITUT JOVAN CVIJIĆ SANU
 • INSTITUT ZA HEMIJSKE IZVORE STRUJE
 • INSTITUT ZA SOCIJALNU POLITIKU
 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTPA BEOGRAD
 • VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
 • VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA INŽENJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA TEHNIKUM TAURUNUM
 • VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA
 • VISOKA GRAĐEVINSKOGEODETSKA ŠKOLA

 

BILIOTEKE ČLANICE – KRAGUJEVAC

 • UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
 • EKONOMSKI FAKULTET
 • MAŠINSKI FAKULTET
 • MEDICINSKI FAKULTET
 • PRAVNI FAKULTET
 • PRIRODNOMATEMATIČKI FAKULTET
 • FILOLOŠKOUMETNIČKI FAKULTET
 • TEHNIČKI FAKULTET, Čačak
 • AGRONOMSKI FAKULTET, Čačak
 • UČITELJSKI FAKULTET, Jagodina
 • MAŠINSKI FAKULTET, Kraljevo
 • UČITELJSKI FAKULTET, Užice

 

BILIOTEKE ČLANICE – NIŠ

 • UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA »NIKOLA TESLA»
 • EKONOMSKI FAKULTET
 • ELEKTRONSKI FAKULTET
 • FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
 • FAKULTET FIZIČKE KULTURE
 • FILOZOFSKI FAKULTET
 • GRAĐEVINSKOARHITEKTONSKI FAKULTET
 • MAŠINSKI FAKULTET
 • MEDICINSKI FAKULTET
 • PRAVNI FAKULTET
 • PRIRODNOMATEMATIČKI FAKULTET
 • FAKULTET UMETNOSTI
 • TEHNOLOŠKI FAKULTET, Leskovac
 • UČITELJSKI FAKULTET, Vranje