Komisija za unapređenje bibliotečkog poslovanja:

 1. mr Goran Petrović, Pravni fakultet u Kragujevcu (goranp@jura.kg.ac.rs)
 2. MA Marija Bulatović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (marija.bulatovic@unilib.bg.ac.rs)
 3. dr Jelena Dobrilović Dragović, Institut za puteve u Beogradu (jeja@poetic.com)
 4. Zorica Đokić, Medicinski fakultet u Novom Sadu (zoricadj@uns.ac.rs)
 5. Ivana Gavrilović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (ivana.gavrilovic@unilib.bg.ac.rs)
 6. Vesna Gagić, Fakultet umetnosti u Nišu (vesna@artf.ni.ac.rs)
 7. Miljana Todorović, Matematički fakultet u Beogradu (miljana@matf.bc.ac.rs)
 8. Snežana Jančić, Univerzitetska biblioteka u Nišu (snezana.jancic@ni.ac.rs)
 9. Vesna Abadić, Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu (vesna@kg.ac.rs)
 10. Slađana Subotić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 11. Mirjana Mančev, Prirodno matematički fakultet, Niš (maca@pmf.ni.ac.rs)

 

Komisija za ekonomski i statusni položaj biblioteka:

 1. Violeta Rakić, Filozofski fakultet u Novom Sadu (violeta@ff.uns.ac.rs)
 2. dr Biljana Živković, Medicinski fakultet u Novom Sadu (biljanaz@uns.ac.rs)
 3. Olivera Jevtić, Ekonomski fakultet u Beogradu (oljajev@ekof.bg.ac.rs)
 4. dr Gordana Đukić, Ekonomski fakultet u Beogradu (gordana@ekof.bg.ac.rs)
 5. Vera Rajačić, Pravni fakultet u Beogradu (verica@ius.bg.ac.rs)
 6. Biljana Albahari, Narodna biblioteka Srbije (biljana.albahari@nb.rs)
 7. Maja Đorđević, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (maja.djordjevic@unilib.bg.ac.rs)
 8. Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (dejana.kavaja@unilib.bg.ac.rs)
 9. Slađana Subotić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu (sladjanas@kg.ac.rs)
 10. Nataša Papić, Dom kulture Studentski grad u Beogradu (natasa.dzipkovic@gmail.com)

 

Komisija za koordiniranu nabavku:

 1. mr Medisa Kolaković, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 2. Vanja Eror, Pravni fakultet u Beogradu
 3. Nataša Vasiljević, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (natasa.vasiljevic@unilib.bg.ac.rs)
 4. dr Tatjana Stanisavljević Brzulović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (tatjana.stanisavljevic@unilib.bg.ac.rs)
 5. Sofija Kojević, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (sofija.kojevic@unilib.bg.ac.rs)
 6. Milena Gojković, Rudarsko – geološki fakultet u Beogradu
 7. Julija Pejčić, Hemijski fakultet u Beogradu

 

Komisija za izradu standarda:

 1. Vesna Gagić, Fakultet umetnosti u Nišu
 2. Vesna Stojanović, Pravni fakultet u Nišu
 3. Bojan Stamenović Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ u Nišu
 4. Oja Krinulović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (oja.krinulovic@unilib.bg.ac.rs)
 5. mr Vesna Župan, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu (vesna.zupan@unilib.bg.ac.rs)
 6. Mile Stijepović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu (mile.stijepovic@unilib.bg.ac.rs)
 7. Radmila Matić, Medicinski fakultet Novi Sad

 

Komisija za razvoj:

 1. MA Marija Bulatović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (marija.bulatovic@unilib.bg.ac.rs)
 2. Vesna Abadić, Univerzitetska biblioteka  u Kragujevcu (vesnaa@kg.ac.rs)
 3. Branislav Đurašević, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
 4. Ana Pavlović, Pravni fakultet u Beogradu (ana.pavlovic@ius.bg.ac.rs)
 5. Andrijana Zubić, Mašinski fakultet u Beogradu (azubic@mas.bg.ac.rs)
 6. Snežana Jančić, Univerzitetska biblioteka u Nišu (snezana.jancic@ni.ac.rs)
 7. Nikola Krsmanović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu (krsmanovic@ubsm.rs)
 8. Milica Mirčić, Medicinski fakultet Novi Sad (mircic@ff.uns.ac.rs)
 9. Mirjana Mančev, Prirodno matematički fakultet, Niš (maca@pmf.ni.ac.rs)

 

Komisija za zaštitu bibliotečkog materijala:

 1. dr Nikola Marković, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 2. Vesna Šujica, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 3. Ivana Pajić, Pravni fakultet u Beogradu
 4. Ljiljana Stanimirović, Univerzitetska biblioteka  u Kragujevcu
 5. Mirjana Mančev, Prirodnomatematički fakutet u Nišu
 6. Nikola Krsmanović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 7. Milutin Šahović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 8. Snježana Furundžić, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu

 

Komisija za marketing:

 1. mr Nevena Tomić, Biblioteka studentskog grada u Beogradu
 2. Oja Krinulović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 3. Sofija Kojević, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 4. Maja Đorđević, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu
 5. Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu