у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ – од 13 до 15 сати
Предавач је др Стела Филипи Матутиновић