ДНЕВНИ РЕД

 • Отварање скупштине и поздравна реч председника
  проф. др Александра Седмака
 • Извештај о раду Заједнице у 2010. години
  мр Вера Петровић – секретар
 • Пројекат ТЕМПУС – Богољуб Мазић
 • Пројекат ЕУРОПЕАНА – Адам Софронијевић
 • ЛИБЕР «Поновно откривање библиотека»
  др Стела Филипи Матутиновић
 • Мултимедијални документ као резултат наставног процеса на Катедри за библиотекарство и информатику.
  Александра Тртовац
 • СМС сервиси у раду библиотека – Мирко Марковић
 • ИНФОТЕКА
  др Цветана Крстев (главни и одговорни уредник)
 • Дистрибутерска кућа НЕОЛИБРИС – Небојша Крстић
 • Представљање нове EBSCO платформе – Драган Николић
 • План рада Заједнице библиотека универзитета у Србији за 2011. годину
 • Разно
  Секретаријат Заједнице