Vodič za visokoškolske biblioteke u Srbiji je poslovni adresar proširen specifičnim podacima o svim bibliotekama koje su u sastavu univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Pored adrese, Vodič sadrži i podatke o posebnim bibliotečkim uslugama, kao i podatke o bazama podataka koje su na raspolaganju korisnicima.

Vodič je namenjen korisnicima biblioteke, kao i bibliotekama i naučnim institucijama u zemlji i svetu koje žele da uspostave međubibliotečku saradnju sa univerzitetima u Srbiji.

Podaci o biblioteci raspoređeni su u okviru univerziteta, odnosno fakulteta u čijem je sastavu biblioteka.

Sadržaj Vodiča urađen je u formi abecednog registra fakulteta koji će olakšati korišćenje ove publikacije.

Mole se sve kolege da nam dostave ažurne informacije o svojoj biblioteci, kako bi podaci u Adresaru bili adekvatni.

NAZIV USTANOVEADRESAGRADMAILTELEFON
Arhitektonski fakultetBulevar kralja Aleksandra 73/II11000 Beogradmikica@arh.bg.ac.rs011/3218-710
Biološki fakultet - Institut za botaniku i Botanička baštaTakovska 4311000 Beogradanab@bf.bio.ac.rs011/276-8857
Biološki fakultet - Institut za fiziologiju i biohemijuStudentski trg 1611000 Beogradanab@bf.bio.ac.rs011/2638-284
Biološki fakultet - Institut za zoologijuStudentski trg 1611000 Beogradanab@bf.bio.ac.rs011/2187-266
Ekonomski fakultetKamenička 611000 Beogradoljajev@ekof.bg.ac.rs011/3021-048
Elektrotehnički fakultetBulevar kralja Aleksandra 7311000 Beogradbiblioteka@etf.bg.ac.rs011/3218-334
Fakultet bezbednostiGospodara Vučića 5011000 Beogradbiblioteka@fb.bg.ac.rs011/6439-417
Fakultet za fizičku hemijuStudentski trg 12-1611000 Beogradalex@ffh.bg.ac.rs011/333-6631
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacijuVisokog Stevana 211000 Beogradbiblioteka@fasper.bg.ac.rs011/2635-753
Fakultet organizacionih naukaJove Ilića 15411000 Beogradbiblioteka@fon.bg.ac.rs011/3950-815
Fakultet političkih naukaJove Ilića 16511000 Beogradljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs011/3092-948
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaBlagoja Parovića 15611000 Beogradsida.bogosavljevic@fsfv.bg.ac.rs011/3531-041
Farmaceutski fakultetVojvode Stepe 45011000 Beogradzaklinam@pharmacy.bg.ac.rs011/3951-277
Fakultet veterinarske medicineBulevar oslobođenja 1811000 Beogradbiblioteka@vet.bg.ac.rs011/3615-436/316
Filološki fakultet - Katedra za albanologijuStudentski trg 311000 Beogradtasictinna@gmail.com011/2638-622/177
Filološki fakultet - Katedra za anglistikuStudentski trg 311000 Beogradanglistikabib@fil.bg.ac.rs011/2021-719
Filološki fakultet - Katedra za germanistikuStudenski trg 3/IV11000 Beogradmilan.todorovic@fil.bg.ac.rs011/2021-698
Filološki fakultet - Katedra za germanistiku - grupa za skandinavistikuStudentski trg 311000 Beogradmilan.todorovic@fil.bg.ac.rs011/2021-705
Filološki fakultet -Katedra za iberijske studijeStudentski trg 311000 Beogradmarina.ljujic@gmail.com011/2021-675
Filološki fakultet -Katedra za italijanistikuStudentski trg 311000 Beograd011/2638-622/166
Filološki fakultet -Katedra za srpski jezik i južnoslovenske jezikeStudentski trg 111000 Beogradivana@fil.bg.ac.rs011/202-1787
Filološki fakultet -Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskom književnošćuKnez Mihailova 4211000 Beograddljilja.sd@gmail.com011/2639-149
Filološki fakultet -Katedra za opštu književnost i teoriju književnostiStudentski trg 311000 Beogradopstabibl@fil.bg.ac.rs011/2021-718
Filološki fakultet -Katedra za orijentalistiku - grupa za arapski, turski i persijskiStudentski trg 311000 Beogradmaktaba@fil.bg.ac.rs011/2021-681
Filološki fakultet -Katedra za orijentalistiku - grupa za kineski i japanskiStudentski trg 311000 Beogradtoshokan@fil.bg.ac.rs011/2638-622
Filološki fakultet -Katedra za romanistiku - grupa za francuski jezik i književnostStudentski trg 311000 Beogradmilka@fil.bg.ac.rs; ver.vracar@fil.bg.ac.rs011/2021-730
Filološki fakultet -Katedra za romanistiku - grupa za grupa za rumunski jezik i književnostStudentski trg 311000 Beogradmirjana@fil.bg.ac.rs011/2021-710
Filološki fakultet -Katedra za slavistikuStudentski trg 311000 Beogradslavistika@fil.bg.ac.rs011/2021-620
Filozofski fakultet - Odeljenje za arheologijuČika Ljubina 18-2011000 Beogradmilbogdan@f.bg.ac.rs011/3206-117
Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologijuČika Ljubina 18-2011000 Beogradjmijailo@f.bg.ac.rs011/3206-251
Filozofski fakultet - Odeljenje za filozofijuČika Ljubina 18-2011000 Beogradljvujosevic@f.bg.ac.rs011/3206-215
Filozofski fakultet - Odeljenje za istorijuČika Ljubina 18-2011000 Beogradkkovacev@f.bg.ac.rs011/3206-219
Filozofski fakultet - Odeljenje za istoriju umetnostiČika Ljubina 18-2011000 Beogradaskoric@f.bg.ac.rs011/3206-217
Filozofski fakultet - Odeljenje za klasične naukeČika Ljubina 18-2011000 Beogradkknezevic@f.bg.ac.rs011/2639-628
Filozofski fakultet - Odeljenje za pedagogiju i andragogijuČika Ljubina 18-2011000 Beogradljavalic@f.bg.ac.rs011/320-6212
Filozofski fakultet - Odsek za psihologijuČika Ljubina 18-2011000 Beogradbpsi@f.bg.ac.rs011/3206-213
Filozofski fakultet - Odeljenje za sociologijuČika Ljubina 18-2011000 Beograddkrsmano@bg.ac.rs011/3206-216
Fizički fakultetStudentski trg 16/III11000 Beogradsvetozar@ff.bg.ac.rs011/7158-164
Institut za meteorologiju Fizičkog fakultetaDobračina 1611000 Beogradsladjat@ff.bg.a.rs011/2625-831
Geografski fakultetStudentski trg 311000 Beograddrgan@gef.bg.ac.rs011/2183-537/121
Građevinski fakultetBulevar kralja Aleksandra 73/I11000 Beogradksavic@grf.bg.ac.rs011/3218-554
Hemijski fakultetStudentski trg 12-16/I11000 Beogradbiblioteka@chem.bg.ac.rs011/3282-583
Kriminalističko-policijski UniverzitetCara Dušana 19611080 Zemunrenata@kpa.edu.rs011/3017-124
Mašinski fakultetKraljice Marije 1611000 Beogradazubic@mas.bg.ac.rs011/3302-266
Matematički fakultetStudentski trg 1611000 Beogradscepann@matf.bg.ac.rs
biblioteka@matf.bg.ac.rs
011/2027-849
Medicinski fakultetPasterova 211000 Beograd011/366-2126
Poljoprivredni fakultetNemanjina 611080 Zemunbiblio@agrif.bg.ac.rs011/4431-462/433
Pravni fakultetBulevar kralja Aleksandra 6711000 Beogradvanja@ius.bg.ac.rs011/3027-627
Pravoslavni bogoslovski fakultetMije Kovačevića 11b11000 Beogradbiblioteka@bfspc.ac.rs011/2762-732
Rudarsko - geološki fakultet - Centralna bibliotekaĐušina 711000 Beogradcentralna.biblioteka@rgf.bg.ac.rs011/3219-214
Rudarsko - geološki fakultet - Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemijuStudentski trg 1611000 Beogradbiblioteka@rgf.bg.ac.rs011/3336-711
Rudarsko - geološki fakultet - Departman za regionalnu geologiju i Departman za paleontologijuKamenička 611000 Beogradgeopaleo@rgf.bg.ac.rs011/2632-166
Saobraćajni fakultetVojvode Stepe 30511000 Beogradlibrary@sf.bg.ac.rs011/3091-370
Stomatološki fakultetRankeova 411000 Beogradjelena.jacimovic@stomf.bg.ac.rs064/8980-023
Šumarski fakultetKneza Višeslava 111000 Beogradbiblioteka@sfb.bg.ac.rs011/3053-990
Tehnički fakultetVojske Jugoslavije 1219210 Borbiblioteka@tfbor.ac.rs030/424-535
Tehnološko-metalurški fakultetKarnegijeva 411000 Beogradmgavrilovic@tmf.bg.ac.rs011/3370-392
Učiteljski fakultetKraljice Natalije 43/III11000 Beogradvladimir.brboric@uf.bg.ac.rs011/3615-225/5
Vojna akademija – centar za bibliotekarstvo, dokumentaciju i informacijePavla Jurišića Šturma 3311000 Beograd011/3602-032
Zavod za fiziku tehničkih fakultetaRuzveltova 1a11000 Beogradsnezana@zafi.bg.ac.rs011/3031-077
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”- bibliotekaKoste Glavinića 8a11000 Beogradtjrepaji@ieent.org011/3952-038
Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”Bulevar Despota Stefana 14211000 Beogradzorica.jankovic@ibiss.bg.ac.rs011/2073-324
Institut za molekularnu genetikuVojvode Stepe 444a11000 Beogradbeogne@eunet.rs011/3975-744
Institut za nuklearne nauke - VinčaMike Petrovića Alasa 12-1411351 Vinčabiblioteka@vin.bg.ac.rs
obrad.vuckovac@vin.bg.ac.rs
011/3408-758
Institut za primenu nuklearne energije - (INEP)Banatska 31/b11080 Zemunvkrstovic@inep.co.rs011/2618-666/158
Institut za fizikuPregrevica 11811080 Zemunmvesna@ipb.ac.rs011/3162-099
Institut za filozofiju i društvenu teorijuKraljice Natalije 4511000 Beogradbibliote@instifdt.bg.ac.rs011/3618-187
Institut za multidisciplinarna istraživanjaKneza Višeslava 111000 Beogradrjovkovic@imsi.rs011/3055-289
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTMNjegoševa 1211000 Beogradjelenat@ihtm.bg.ac.rs011/3640-232/123
Institut “Mihajlo Pupin”Volgina 1511000 Beogradbiblio@pupin.rs011/6755-171
Institut za medicinska istraživanjaBulevar oslobođenja 1811000 Beograd011/2685-788
Fakultet dramskih umetnostiBulevar umetnosti 2011070 Novi Beogradfduinfo@fdu.bg.ac.rs011/2135-684
Fakultet likovnih umetnostiPariska 1611000 Beogradbiblioteka@flu.bg.ac.rs011/2630-635
Fakultet muzičke umetnostiKralja Milana 5011000 Beogradradmilam@fmu.bg.ac.rs011/3620-796
Fakultet primenjenih umetnosti i dizajnaKosančićev venac 2311000 Beogradbiblioteka@fpu.bg.ac.rs011/2625-887
Megatrend UniverzitetGoce Delčeva 8a11070 Novi Beogradana.petrovic@fmz.edu.rs011/2203-029
Fakultet za menadžmentPark šuma Kraljevica bb19000 Zaječarana.petrovic@fmz.edu.rs019/430-800
Fakultet za poslovno pravo i studijeStaro sajmište 2911070 Novi Beograd
Fakultet informacionih tehnologijaTadeuša Košćuška 6311000 Beograd
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansijeVenizelisova 3111000 Beograd011/3390-460
Univerzitet SingidunumDanijelova 3211000 Beograd011/3093-284
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFABulevar Vojvode Mišića 4311000 Beograd011/3066-670
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportuDanijelova 3211000 Beograd011/7550-162
Fakultet za medije i komunikacijuKarađorđeva 6511000 Beogradfmk@singidunum.ac.rs011/2626-272
Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURAPožeška 83a11000 Beograd011/3117-969
Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti «Akademija lepih umetnosti»Svetozara Miletića 1211000 Beograd011/339-203
Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studijaŽeleznička 514000 Valjevojboskovic@singidunum.ac.rs014/292-610
Fakultet za strane jezikePalmira Toljatija 311070 Novi Beograd011/3548-894
Fakultet za finansije, bankarstvo i revizijuPalmira Toljatija 311070 Novi Beogradbiblioteka@amadeus.uni-bk.ac.rs011/2604-022/156
Pravni fakultetGoce Delčeva 3611070 Novi Beogradljprljincevic@yahoo.com011/2095-521
Računarski fakultetKnez Mihailova 6/611000 Beograd011/2633-321
Fakultet za diplomatiju i bezbednostTravnička 211000 Beograd064/414-6914
Fakultet za menadžment u sportuPalmira Toljatija 311080 Zemun011/3771-623
Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvoStaro sajmište 2911000 Beograddubravka.simovic@fpsp.edu.rs011/4003-522
Fakultet za poslovne studije i pravoStaro sajmište 2911000 Beograddubravka.simovic@fpsp.edu.rs011/4003-522
Fakultet za inženjerski menadžmentBulevar Vojvode Mišića 4311000 Beograd
Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla”Kej Mike Paligorića 218000 Nišsnezana.jancic@ni.ac.rs018/523-119
Ekonomski fakultetTrg kralja Aleksandra ujedinitelja 1118000 Nišbibliotek@eknfak.ni.ac.rs018/528-694
Elektronski fakultetAleksandra Medvedeva 1418000 Nišbibliotek@elfak.ni.ac.rs018/529-644
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaČarnojevića 10a18000 Nišdubravka@fsfv.ni.ac.rs018/511-940
Fakultet umetnostiKneginje Ljubice 1018000 Nišvesna@artf.ni.ac.rs018/522-396
Fakultet zaštite na raduČarnojevića 10a18000 Nišbiblioteka@znrfak.ni.ac.rs018/529-857
Filozofski fakultetĆirila i Metodija 218000 Nišbibl@filfak.filfak.ni.ac.rs018/514-312
Građevinsko-arhitektonski fakultetAleksandra Medvedeva 1418000 Nišana.mitrovic@gaf.ni.ac.rs018/588-200/128
Mašinski fakultetAleksandra Medvedeva 1418000 Nišbiljanav@masfak.ni.ac.rs018/588-244
Medicinski fakultetBulevar dr Zorana Đinđića 8118000 Nišmilena@medfak.ni.ac.rs018/4226-712
Pravni fakultetTrg kralja Aleksandra 1118000 Nišnesa@prafak.ni.ac.rs018/500-273/220
Prirodno-matematički fakultetVišegradska 3318000 Nišsrdjanka@pmf.ni.ac.rs018/226-310
Pedagoški fakultetPartizanska 1417500 Vranjedanijelan@pfvr.ni.ac.rs017/422-962
Tehnološki fakultetBulevar oslobodjenja 12416000 Leskovacgpetronijevic@yahoo.com016/247-203
Univerzitetska biblioteka KragujevacUlica Slobode bb34110 Kragujevacvesnaa@kg.ac.rs034/300-299
Ekonomski fakultetĐure Pucara Starog 334110 Kragujevacsladjanas@kg.ac.rs034/303-510
Fakultet inženjerskih naukaSestre Janjića 634110 Kragujevacjasmina.miljojkovic@fink.rs034/335-990
Medicinski fakultetSvetozara Markovića 6934110 Kragujevacbiblio@medf.kg.ac.rs034/306-800/118
Pravni fakultetJovana Cvijića 134110 Kragujevacgoranp@jura.kg.ac.rs034/306-500
Prirodno-matematički fakultetRadoja Domanovića 1234110 Kragujevacbibliotekapmf@kg.ac.rs034/300-269
Agronomski fakultetCara Dušana 3432000 Čačakjelena.mmf@kg.ac.rs032/222-584
Fakultet pedagoških naukaMilana Mijalkovića 1435000 Jagodinamileva.lukic@pefja.kg.ac.rs035/223-805/108
Fakultet tehničkih naukaSvetog Save 6532000 Čačakksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs032/302-715
Fakultet za hotelijerstvo i turizamVojvođanska 5a36210 Vrnjačka banja
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvoDositejeva 1936000 Kraljevolukovic.d@mfkv.kg.ac.rs036/383-377
Učiteljski fakultetTrg Svetog Save 3631000 Užicenovakovic@ucfu.kg.ac.rs031/521-952/18
Univerzitetska biblioteka Novi Pazar – državnaVuka Karadžića bb36300 Novi Pazarizetaradetinac@gmail.com020/317-754
Univerzitetska biblioteka Novi Pazar – privatnaDimitrija Tucovića bb36300 Novi Pazar020/318-068
Zdravlje AktavisVlajkova 19916000 Leskovacsunjovanovic@zdravlje.co016/250-244/424
Dom kulture Studentski gradBulevar Zorana Đinšića 17911070 Novi Beogradnatasa.papic@dksg.rs011/2691-442
Ekonomski institutKralja Milana 1611 000 Beograd
Galenika A.D. institutBatajnički drum b.b.11 080 Zemunvpandric@sezampro.rs011/307-1928
Geomagnetski institut GrockaPut za Umčare 311 306 Grockamihas@sezampro.rs011/852-0242
Geološki zavod SrbijeRovinjska 1211 050 Beogradbiblioteka@gsz.gov.rs011/288-0506
Institut za arhitekturu i urbanizam SrbijeBulevar kralja Aleksandra 73/II11 000 Beogradmilenam@iaus.ac.rs011/3207-310
Institut ekonomskih naukaZmaj Jovina 1211 000 Beogradjelena.banovic@ien.bg.ac.rs011/2622-357
Institut za ekonomiku poljoprivredeVolgina 1511 000 Beogradivana_v@eiep.bg.ac.rs011/6972-848
Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govoraGospodar Jovanova 3511 000 Beogradiefpg@eunet.rs011/625-232
Institut za filologiju i društvenu teorijuKraljice Natalije 4511 000 Beograd
Institut “Goša”Milana Rakića 3511 000 Beogradzavodz@verat.net011/2413-332
Institut za hemijske izvore strujeBatajnički put 2311 080 Zemun011/195-661
Institut za higijenu i tehnologiju mesaKaćanskog 311 000 Beograddanijelas@inmesbgd.com011/2650-655
Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”Vojvode Stepe 45811 000 Beogradintor@eunet.rs011/468-774
Institut za ispitivanje materijala SR SrbijeBulevar Vojvode Mišića 4311 000 Beograddeana.korac@institutims.rs011/2650-322/257
Institut za pesticide i zaštitu životne sredineBanatska 31 b11 080 Zemundusica.marinkov@pesting.org.rs011/3076-133
Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”Dr Subotića 511 000 Beogradmilicavasicmail@gmail.com011/2685-983
Institut za kriminološka i sociološka istraživanjaGračanička 1811 000 Beogradjasminaigracki@yahoo.com011/2625-424
Institut za književnost i umetnostKralja Milana 211 000 Beogradlara_malic@hotmail.com011/3686-036
Institut za krmno biljeTrg Kosturnice 5037 000 Kruševacdejan.sokolovic@ikbks.com011/442-590
Institut za kukuruz «Zemun polje»Slobodana Bajića 111 185 Zemun Poljesmedic@mrizp.rs011/3756-704/662
Institut za međunarodnu politiku i privreduMakedonska 2511 000 Beogradlibrary@diplomacy.bg.ac.rs011/3373-633
Institut za mentalno zdravljePalmotićeva 3711 000 Beogradimz@imh.org.rs011/334-1180
Institut za noviju istoriju SrbijeTrg Nikole Pašića 19/IV11 000 Beogradinis@ptt.rs011/3398-613
Institut za onkologiju i radiologiju SrbijePasterova 1411 000 Beogradanalauda@gmail.com011/2067-100
Institut za ortopedsko hirurške bolesti BanjicaMihajla Avramovića 2811 000 Beogradnastavna_baza@ionbb.edu.rs011/666-0466
Institut za pedagoška istraživanjaDobrinjska 11/III11 000 Beogradslisinac@rcub.bg.ac.rs011/3616-008
Institut za političke studijeKrfska 511 000 Beograd011/413-059
Institut za povrtarstvo d. o. oKarađorđeva 7111 420 Smederevska Palankaljiljar@gmail.com026/317-170
Institut za primenu nauke u poljoprivrediBulevar despota Stefana 6811 000 Beograd011/751-622
Institut za puteveKumodraška 25711 000 Beogradjelena.poetic@gmail.com011/3976-374/116
Institut za rudarstvo i metalurgijuZeleni bulevar 3519 210 Borana.kostov@irmbor.co.rs030/454-260
Institut za stočarstvoAuto put bg-zg 1611 080 Zemunbiotehnology.its@gmail.com011/2670-541
Institut za šumarstvoKneza Višeslava 311 000 Beogradinszasum@eunet.rs011/3553-355
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovinaFranša d Eperea 8611 000 Beogradm.babic@itnms.ac.rs011/3691-722/152
Institut za uporedno pravoTerazije 4111 000 Beogradnena@icl.org.rs011/3238-198
Institut za voćarstvoKralja Petra 1/932 000 Čačakinstitut-cacak@eunet.rs032/221-375
Institut za vodoprivredu Jaroslav ČerniJaroslava Černog 8011 223 Beli Potok011/390-6450
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinuTeodora Drajzera 711 000 Beogradinfo@izbizs.co.rs011/2660-049
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije "Dr Vukan Čupić"Radoje Dakića 6-811 000 Beogradbiblioteka.imd@gmail.com011/3108-244
Institut za zemljišteTeodora Drajzera 711 000 Beogradsoil.institute@gmail.com011/2667-123
Iritel ADBatajnički put 2311 080 Zemunsnezak@iritel.com011/3073-553
Istraživačko – razvojni institut LolaKneza Višeslava 70a11 000 Beogradmdjapic@lola-ins.co.rs011/546-935/225
Naučni institut za veterinarstvo SrbijeAuto put 311 070 Novi Beogradnivs@eunet.rs011/2604-020
Privredno društvo - Centar za strna žita d.o.oSave Kovačevića 3134 000 Kragujevacangelina@kg.ac.rs034/6333-046
Privredno društvo d.o.o. - Centar za vinogradarstvo i vinarstvoKolonija EI 618 000 Niš018/4541-128
Rudarski institutBatajnički put 211 080 Zemunbiblioteka@ribeograd.ac.rs011/2195-112/168
Arheološki institut SANUKnez Mihailova 3511 000 Beogradlj.cvetkovic@ai.ac.rs011/2637-191
Balkanološki institut SANUKnez Mihailova 3511 000 Beogradbiblioteka@bi.sanu.ac.rs011/2639-830
Centralna biblioteka SANUKnez Mihailova 3511 000 Beograd011/639-120
Etnografski institut SANUKnez Mihajlova 36/IV11 000 Beogradbiljana.vukotic@ei.sanu.ac.rs011/2636-804
Geografski institut Jovan Cvijić SANUĐure Jakšića 911 000 Beogradbiblio@gi.sanu.ac.rs011/2636-276
Institut tehničkih nauka SANUKnez Mihailova 3511 000 Beograd011/2636-994
Institut za srpski jezik SANUĐure Jakšića 911 000 Beogradvladimirludwig@yahoo.cm011/2635-590
Istorijski institut SANUKnez Mihilova 36/II11 000 Beogradbiblioteka@iib.ac.rs011/2181-589
011/2638-418
lokal 23, 24
Matematički institut SANUKnez Mihailova 3611 000 Beogradlibrary@mi.sanu.ac.rs011/2180-591
Vizantološki institut SANUKnez Mihailova 3511 000 Beogradbojan.miljkovic@sanu.ac.rs011/637-095
Vlatacom institut visokih tehnologijaMilutina Milankovića 511 000 Beogradtamara.mordjetko@vlatacom.com011/377-1100
Beogradska poslovna školaKraljice Marije 7311 000 Beogradmilica.nikoli@bbs.edu.rs011/3042-327
Tehnikum-Taurunum-Visoka inženjerska škola strukovnih studijaNade Dimić 411 080 Zemunslazic@tehnikum.edu.rs011/2619-673
Visoka građevinsko - geodetska školaHajduk Stankova 211 000 Beogradbibliotekavggs@gmail.com011/2422-178
Visoka hotelijerska škola strukovnih studijaKneza Višelava 7011 000 Beograd011/2545-787
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studijaVojvode Stepe 283/411 000 Beogradnadav@viser.edu.rs011/2471-365
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studijaPante Srećkovića 211 000 Beogradslobodan.perunicic@vslpu.edu.rs011/729-1196
Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnikaKatarine Ambrozić 311 000 Beogradmnesic@politehnika.edu.rs011/6410-990
Visoka škola strukovnih studija i sportska akademijaVjekoslava Kovača 1111 000 Beograd011/2414-901
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologijeZdravka Čelara 1611 000 Beogradbiblioteka@ict.edu.rs011/3291-220
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo(PEP)Mitropolita Petra 811 000 Beogradbiblioteka@vspep.edu.rs011/685-3019
Visoka tehnička škola strukovnih studijaBulevar Zorana Đinđića 152 a11 070 Novi Beogradmarijanabajin@yahoo.co.uk011/2698-222/33
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžmentStarine Novaka 2411 000 Beograd011/3233-694/9
Visoka turistička škola strukovnih studijaBulevar Zorana Đinđića 152 a11 070 Novi Beogradsanjal@visokaturisticka.edu.rs011/2698-222
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija školaCara Dušana 25411080 Zemunbiblioteka@vzsbeograd.edu.rs011/2618-120
Visoka železnička škola strukovnih studijaZdravka Čelara 1411 000 Beogradzoran.bundalo@vzs.edu.rs011/3292-517
Visoka škola modernog biznisaTerazije 2711 000 Beogradljubojevic@mbs.edu.rs011/4120-700
Visoka škola strukovnih studija za vaspitačePivarska bb18 000 Aleksinacvsvaspitacka@edu.rs018/804-323
Visoka tehnološka škola strukovnih studijaJosifa Pančića 1134 000 Aranđelovac034/670-1820
Visoka poslovna škola strukovnih studijaKralja Petra I 118 420 Blaceverica-micunovic@yahoo.com027/371-377
Visoka medicinska škola strukovnih studijaLole Ribara 1/235 230 Ćuprija035/401-140
Visoka tehnička škola strukovnih studijaŠpanskih boraca 834 000 Kragujevacaleksandard@kg.ac.rs034/381-418
Visoka tehničko - tehnološka škola strukovnih studijaKosančićeva 3637 000 Kruševacsavic_sladjana@yahoo.com037/429-471
Visoka poslovna škola strukovnih studija "prof Radomir Bojković"Topličina 1237 000 Kruševacljiljanag62@gmail.com037/420-230
Visoka škola strukovnih studija za vaspitačeĆirila i Metodija 2237 000 Kruševacbvujicic@vaspks.edu.ra037/423-050
Visoka poslovna škola strukovnih studijaVlade Jovanovića 816 000 Leskovacdimitrijevic.ognjen@vpsle.edu.rs016/254-961
Visoka strukovna škola za tekstilVilema Pušmana 1716 000 Leskovacmilenovic.milica@gmail.com016/233-911
Visoka tehnička škola strukovnih studijaAleksandra Medvedeva 2018 000 Nišsilvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs018/588-211
Visoka škola stukovnih studija za obrazovanje vaspitačaĆirila i Metodija 2918 300 Pirotemilija.popovic@pakadem.edu.rs010/2100-237
Visoka tehnička škola strukovnih studijaNemanjina 212 000 Požarevac012/531-667
Visoka poljoprivredno - prehrambena školaĆirila i Metodija 118 400 Prokupljevisapoljskolapk@beotel.rs027/324-311
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studijaHajduk Veljkova 1015 000 Šabacjpjevac@yahoo.com015/352-729
Visoka škola strukovnih studija za vaspitačeDobropoljska 515 000 Šabacmira1lukic@gmail.com015/342-171
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studijaVojvode Putnika 5615 000 Šabacnatasamartinovic83@gmail.com015/344-580
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studijaRadoja Krstića 1937 240 Trstenikvtms_ts@ptt.rs037/714-121
Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studijaTrg svetog Save 3431 000 Užicebiblioteka@vpts.edu.rs031/512-013
Visoka poslovna škola strukovnih studijaVuka Karadžića 3 a14 000 Valjevoleila.mirkovic@vipos.edu.rs014/224-735
Visoka škola primenjenih strukovnih studijaFilipa Filipovića 2017 500 Vranjeinfo@visokaskola.edu.rs017/721-859
Filozofski fakultet - Seminar za istoriju starog vekaČika Ljubina 18-2011 000 Beograd
Visoka škola tehničkih strukovnih studija SvetogSvetog Save 6532 000 Čačakgordana.maric@vstss.com
Saobraćajni institut CIPNemanjina 611 000 Beograd011/3618-134
Institut za medicinu rada i radiološka istraživanja " Dr Dragomir Karajović "Deligradska 2911 000 Beograd
Filozofski fakultet - Institut za istoriju umetnostiČika Ljubina 18-2011 000 Beograd
Filozofski fakultet - Institut za filozofijuČika Ljubina 18-2011 000 Beograd
Muzikološki institut SANUKnez Mihailova 36/IV11 000 Beogradbiblioteka@music.sanu.ac.rs011/2639-033
Univerzitetska dečja klinikaTiršova 1011 000 Beograd011/2060-738