Vodič za visokoškolske biblioteke u Srbiji je poslovni adresar proširen specifičnim podacima o svim bibliotekama koje su u sastavu univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Pored adrese, Vodič sadrži i podatke o posebnim bibliotečkim uslugama, kao i podatke o bazama podataka koje su na raspolaganju korisnicima.

Vodič je namenjen korisnicima biblioteke, kao i bibliotekama i naučnim institucijama u zemlji i svetu koje žele da uspostave međubibliotečku saradnju sa univerzitetima u Srbiji.

Podaci o biblioteci raspoređeni su u okviru univerziteta, odnosno fakulteta u čijem je sastavu biblioteka.

Sadržaj Vodiča urađen je u formi abecednog registra fakulteta koji će olakšati korišćenje ove publikacije.

Mole se sve kolege da nam dostave ažurne informacije o svojoj biblioteci, kako bi podaci u Adresaru bili adekvatni.

NAZIV USTANOVEADRESAGRADMAILTELEFON
Arhitektonski fakultetBulevar kralja Aleksandra 73/II11000 Beogradmikica@arh.bg.ac.rs011/3218-710
Biološki fakultet - Institut za botaniku i Botanička baštaTakovska 4311000 Beogradanab@bf.bio.ac.rs011/276-8857
Biološki fakultet - Institut za fiziologiju i biohemijuStudentski trg 1611000 Beogradanab@bf.bio.ac.rs011/2638-284
Biološki fakultet - Institut za zoologijuStudentski trg 1611000 Beogradanab@bf.bio.ac.rs011/2187-266
Ekonomski fakultetKamenička 611000 Beogradoljajev@ekof.bg.ac.rs011/3021-048
Elektrotehnički fakultetBulevar kralja Aleksandra 7311000 Beogradbiblioteka@etf.bg.ac.rs011/3218-334
Fakultet bezbednostiGospodara Vučića 5011000 Beogradbiblioteka@fb.bg.ac.rs011/6439-417
Fakultet za fizičku hemijuStudentski trg 12-1611000 Beogradalex@ffh.bg.ac.rs011/333-6631
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacijuVisokog Stevana 211000 Beogradbiblioteka@fasper.bg.ac.rs011/2635-753
Fakultet organizacionih naukaJove Ilića 15411000 Beogradbiblioteka@fon.bg.ac.rs011/3950-815
Fakultet političkih naukaJove Ilića 16511000 Beogradljiljana.davidovic@fpn.bg.ac.rs011/3092-948
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaBlagoja Parovića 15611000 Beogradsida.bogosavljevic@fsfv.bg.ac.rs011/3531-041
Farmaceutski fakultetVojvode Stepe 45011000 Beogradzaklinam@pharmacy.bg.ac.rs011/3951-277
Fakultet veterinarske medicineBulevar oslobođenja 1811000 Beogradbiblioteka@vet.bg.ac.rs011/3615-436/316
Filološki fakultet - Katedra za albanologijuStudentski trg 311000 Beogradtasictinna@gmail.com011/2638-622/177
Filološki fakultet - Katedra za anglistikuStudentski trg 311000 Beogradanglistikabib@fil.bg.ac.rs011/2021-719
Filološki fakultet - Katedra za germanistikuStudenski trg 3/IV11000 Beogradmilan.todorovic@fil.bg.ac.rs011/2021-698
Filološki fakultet - Katedra za germanistiku - grupa za skandinavistiku Studentski trg 311000 Beogradmilan.todorovic@fil.bg.ac.rs011/2021-705
Filološki fakultet -Katedra za iberijske studijeStudentski trg 311000 Beogradmarina.ljujic@gmail.com011/2021-675
Filološki fakultet -Katedra za italijanistikuStudentski trg 311000 Beograd011/2638-622/166
Filološki fakultet -Katedra za srpski jezik i južnoslovenske jezike Studentski trg 111000 Beogradivana@fil.bg.ac.rs011/202-1787
Filološki fakultet -Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskom književnošću Knez Mihailova 4211000 Beograddljilja.sd@gmail.com011/2639-149
Filološki fakultet -Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti Studentski trg 311000 Beogradopstabibl@fil.bg.ac.rs011/2021-718
Filološki fakultet -Katedra za orijentalistiku - grupa za arapski, turski i persijski Studentski trg 311000 Beogradmaktaba@fil.bg.ac.rs011/2021-681
Filološki fakultet -Katedra za orijentalistiku - grupa za kineski i japanski Studentski trg 311000 Beogradtoshokan@fil.bg.ac.rs011/2638-622
Filološki fakultet -Katedra za romanistiku - grupa za francuski jezik i književnostStudentski trg 311000 Beogradmilka@fil.bg.ac.rs; ver.vracar@fil.bg.ac.rs011/2021-730
Filološki fakultet -Katedra za romanistiku - grupa za grupa za rumunski jezik i književnost Studentski trg 311000 Beogradmirjana@fil.bg.ac.rs011/2021-710
Filološki fakultet -Katedra za slavistikuStudentski trg 311000 Beogradslavistika@fil.bg.ac.rs011/2021-620
Filozofski fakultet - Odeljenje za arheologiju Čika Ljubina 18-20 11000 Beogradmilbogdan@f.bg.ac.rs011/3206-117
Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju Čika Ljubina 18-20 11000 Beogradjmijailo@f.bg.ac.rs011/3206-251
Filozofski fakultet - Odeljenje za filozofijuČika Ljubina 18-20 11000 Beogradljvujosevic@f.bg.ac.rs011/3206-215
Filozofski fakultet - Odeljenje za istorijuČika Ljubina 18-20 11000 Beogradkkovacev@f.bg.ac.rs011/3206-219
Filozofski fakultet - Odeljenje za istoriju umetnosti Čika Ljubina 18-20 11000 Beogradaskoric@f.bg.ac.rs011/3206-217
Filozofski fakultet - Odeljenje za klasične nauke Čika Ljubina 18-20 11000 Beogradkknezevic@f.bg.ac.rs011/2639-628
Filozofski fakultet - Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Čika Ljubina 18-20 11000 Beogradljavalic@f.bg.ac.rs011/320-6212
Filozofski fakultet - Odsek za psihologijuČika Ljubina 18-20 11000 Beogradbpsi@f.bg.ac.rs011/3206-213
Filozofski fakultet - Odeljenje za sociologijuČika Ljubina 18-20 11000 Beograddkrsmano@bg.ac.rs011/3206-216
Fizički fakultet Studentski trg 16/III 11000 Beogradsvetozar@ff.bg.ac.rs011/7158-164
Institut za meteorologiju Fizičkog fakultetaDobračina 16 11000 Beogradsladjat@ff.bg.a.rs011/2625-831
Geografski fakultet Studentski trg 311000 Beograddrgan@gef.bg.ac.rs011/2183-537/121
Građevinski fakultet Bulevar kralja Aleksandra 73/I 11000 Beogradksavic@grf.bg.ac.rs011/3218-554
Hemijski fakultet Studentski trg 12-16/I 11000 Beogradbiblioteka@chem.bg.ac.rs011/3282-583
Kriminalističko-policijski UniverzitetCara Dušana 196 11080 Zemunrenata@kpa.edu.rs011/3017-124
Mašinski fakultet Kraljice Marije 16 11000 Beogradazubic@mas.bg.ac.rs011/3302-266
Matematički fakultet Studentski trg 16 11000 Beogradscepann@matf.bg.ac.rs
biblioteka@matf.bg.ac.rs
011/2027-849
Medicinski fakultet Pasterova 211000 Beograd011/366-2126
Poljoprivredni fakultet Nemanjina 6 11080 Zemunbiblio@agrif.bg.ac.rs011/4431-462/433
Pravni fakultet Bulevar kralja Aleksandra 67 11000 Beogradvanja@ius.bg.ac.rs011/3027-627
Pravoslavni bogoslovski fakultet Mije Kovačevića 11b 11000 Beogradbiblioteka@bfspc.ac.rs011/2762-732
Rudarsko - geološki fakultet - Centralna biblioteka Đušina 7 11000 Beogradcentralna.biblioteka@rgf.bg.ac.rs011/3219-214
Rudarsko - geološki fakultet - Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju Studentski trg 16 11000 Beogradbiblioteka@rgf.bg.ac.rs011/3336-711
Rudarsko - geološki fakultet - Departman za regionalnu geologiju i Departman za paleontologiju Kamenička 611000 Beogradgeopaleo@rgf.bg.ac.rs011/2632-166
Saobraćajni fakultet Vojvode Stepe 305 11000 Beogradlibrary@sf.bg.ac.rs011/3091-370
Stomatološki fakultet Rankeova 4 11000 Beogradjelena.jacimovic@stomf.bg.ac.rs064/8980-023
Šumarski fakultet Kneza Višeslava 1 11000 Beogradbiblioteka@sfb.bg.ac.rs011/3053-990
Tehnički fakultet Vojske Jugoslavije 12 19210 Borbiblioteka@tfbor.ac.rs030/424-535
Tehnološko-metalurški fakultet Karnegijeva 4 11000 Beogradmgavrilovic@tmf.bg.ac.rs011/3370-392
Učiteljski fakultet Kraljice Natalije 43/III 11000 Beogradvladimir.brboric@uf.bg.ac.rs011/3615-225/5
Vojna akademija – centar za bibliotekarstvo, dokumentaciju i informacijePavla Jurišića Šturma 33 11000 Beograd011/3602-032
Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Ruzveltova 1a 11000 Beogradsnezana@zafi.bg.ac.rs011/3031-077
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”- bibliotekaKoste Glavinića 8a 11000 Beogradtjrepaji@ieent.org011/3952-038
Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”Bulevar Despota Stefana 142 11000 Beogradzorica.jankovic@ibiss.bg.ac.rs011/2073-324
Institut za molekularnu genetiku Vojvode Stepe 444a 11000 Beogradbeogne@eunet.rs011/3975-744
Institut za nuklearne nauke - Vinča Mike Petrovića Alasa 12-1411351 Vinčabiblioteka@vin.bg.ac.rs
obrad.vuckovac@vin.bg.ac.rs
011/3408-758
Institut za primenu nuklearne energije - (INEP) Banatska 31/b 11080 Zemunvkrstovic@inep.co.rs011/2618-666/158
Institut za fiziku Pregrevica 118 11080 Zemunmvesna@ipb.ac.rs011/3162-099
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Kraljice Natalije 45 11000 Beogradbibliote@instifdt.bg.ac.rs011/3618-187
Institut za multidisciplinarna istraživanja Kneza Višeslava 1 11000 Beogradrjovkovic@imsi.rs011/3055-289
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM Njegoševa 12 11000 Beogradjelenat@ihtm.bg.ac.rs011/3640-232/123
Institut “Mihajlo Pupin” Volgina 15 11000 Beogradbiblio@pupin.rs011/6755-171
Institut za medicinska istraživanjaBulevar oslobođenja 18 11000 Beograd011/2685-788
Fakultet dramskih umetnosti Bulevar umetnosti 20 11070 Novi Beogradfduinfo@fdu.bg.ac.rs011/2135-684
Fakultet likovnih umetnosti Pariska 16 11000 Beogradbiblioteka@flu.bg.ac.rs011/2630-635
Fakultet muzičke umetnosti Kralja Milana 50 11000 Beogradradmilam@fmu.bg.ac.rs011/3620-796
Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna Kosančićev venac 2311000 Beogradbiblioteka@fpu.bg.ac.rs011/2625-887
Megatrend UniverzitetGoce Delčeva 8a 11070 Novi Beogradana.petrovic@fmz.edu.rs011/2203-029
Fakultet za menadžment Park šuma Kraljevica bb 19000 Zaječarana.petrovic@fmz.edu.rs019/430-800
Fakultet za poslovno pravo i studije Staro sajmište 29 11070 Novi Beograd
Fakultet informacionih tehnologijaTadeuša Košćuška 63 11000 Beograd
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Venizelisova 31 11000 Beograd011/3390-460
Univerzitet SingidunumDanijelova 32 11000 Beograd011/3093-284
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA Bulevar Vojvode Mišića 43 11000 Beograd011/3066-670
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Danijelova 32 11000 Beograd011/7550-162
Fakultet za medije i komunikaciju Karađorđeva 65 11000 Beogradfmk@singidunum.ac.rs011/2626-272
Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURAPožeška 83a 11000 Beograd011/3117-969
Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti «Akademija lepih umetnosti» Svetozara Miletića 1211000 Beograd011/339-203
Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studijaŽeleznička 5 14000 Valjevojboskovic@singidunum.ac.rs014/292-610
Fakultet za strane jezike Palmira Toljatija 3 11070 Novi Beograd011/3548-894
Fakultet za finansije, bankarstvo i revizijuPalmira Toljatija 3 11070 Novi Beogradbiblioteka@amadeus.uni-bk.ac.rs011/2604-022/156
Pravni fakultet Goce Delčeva 36 11070 Novi Beogradljprljincevic@yahoo.com011/2095-521
Računarski fakultet Knez Mihailova 6/6 11000 Beograd011/2633-321
Fakultet za diplomatiju i bezbednost Travnička 2 11000 Beograd064/414-6914
Fakultet za menadžment u sportu Palmira Toljatija 3 11080 Zemun011/3771-623
Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvoStaro sajmište 29 11000 Beograddubravka.simovic@fpsp.edu.rs011/4003-522
Fakultet za poslovne studije i pravo Staro sajmište 29 11000 Beograddubravka.simovic@fpsp.edu.rs011/4003-522
Fakultet za inženjerski menadžment Bulevar Vojvode Mišića 43 11000 Beograd
Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” Kej Mike Paligorića 2 18000 Nišsnezana.jancic@ni.ac.rs018/523-119
Ekonomski fakultet Trg kralja Aleksandra ujedinitelja 11 18000 Nišbibliotek@eknfak.ni.ac.rs018/528-694
Elektronski fakultet Aleksandra Medvedeva 14 18000 Nišbibliotek@elfak.ni.ac.rs018/529-644
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaČarnojevića 10a 18000 Nišdubravka@fsfv.ni.ac.rs018/511-940
Fakultet umetnosti Kneginje Ljubice 10 18000 Nišvesna@artf.ni.ac.rs018/522-396
Fakultet zaštite na radu Čarnojevića 10a 18000 Nišbiblioteka@znrfak.ni.ac.rs018/529-857
Filozofski fakultet Ćirila i Metodija 2 18000 Nišbibl@filfak.filfak.ni.ac.rs018/514-312
Građevinsko-arhitektonski fakultet Aleksandra Medvedeva 14 18000 Nišana.mitrovic@gaf.ni.ac.rs018/588-200/128
Mašinski fakultet Aleksandra Medvedeva 14 18000 Nišbiljanav@masfak.ni.ac.rs018/588-244
Medicinski fakultet Bulevar dr Zorana Đinđića 81 18000 Nišmilena@medfak.ni.ac.rs018/4226-712
Pravni fakultet Trg kralja Aleksandra 11 18000 Nišnesa@prafak.ni.ac.rs018/500-273/220
Prirodno-matematički fakultet Višegradska 33 18000 Nišsrdjanka@pmf.ni.ac.rs018/226-310
Pedagoški fakultet Partizanska 14 17500 Vranje danijelan@pfvr.ni.ac.rs017/422-962
Tehnološki fakultet Bulevar oslobodjenja 124 16000 Leskovacgpetronijevic@yahoo.com016/247-203
Univerzitetska biblioteka KragujevacUlica Slobode bb 34110 Kragujevacvesnaa@kg.ac.rs034/300-299
Ekonomski fakultet Đure Pucara Starog 3 34110 Kragujevacsladjanas@kg.ac.rs034/303-510
Fakultet inženjerskih nauka Sestre Janjića 6 34110 Kragujevacjasmina.miljojkovic@fink.rs034/335-990
Medicinski fakultet Svetozara Markovića 69 34110 Kragujevacbiblio@medf.kg.ac.rs034/306-800/118
Pravni fakultet Jovana Cvijića 1 34110 Kragujevacgoranp@jura.kg.ac.rs034/306-500
Prirodno-matematički fakultet Radoja Domanovića 12 34110 Kragujevacbibliotekapmf@kg.ac.rs034/300-269
Agronomski fakultet Cara Dušana 34 32000 Čačakjelena.mmf@kg.ac.rs032/222-584
Fakultet pedagoških nauka Milana Mijalkovića 14 35000 Jagodinamileva.lukic@pefja.kg.ac.rs035/223-805/108
Fakultet tehničkih nauka Svetog Save 65 32000 Čačakksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs032/302-715
Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vojvođanska 5a 36210 Vrnjačka banja
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo Dositejeva 19 36000 Kraljevolukovic.d@mfkv.kg.ac.rs036/383-377
Učiteljski fakultet Trg Svetog Save 36 31000 Užicenovakovic@ucfu.kg.ac.rs031/521-952/18
Univerzitetska biblioteka Novi Pazar – državna Vuka Karadžića bb 36300 Novi Pazarizetaradetinac@gmail.com020/317-754
Univerzitetska biblioteka Novi Pazar – privatna Dimitrija Tucovića bb 36300 Novi Pazar020/318-068
Zdravlje Aktavis Vlajkova 199 16000 Leskovacsunjovanovic@zdravlje.co016/250-244/424
Dom kulture Studentski grad Bulevar Zorana Đinšića 179 11070 Novi Beogradnatasa.papic@dksg.rs011/2691-442
Ekonomski institut Kralja Milana 16 11 000 Beograd
Galenika A.D. institut Batajnički drum b.b. 11 080 Zemunvpandric@sezampro.rs011/307-1928
Geomagnetski institut GrockaPut za Umčare 3 11 306 Grockamihas@sezampro.rs011/852-0242
Geološki zavod SrbijeRovinjska 12 11 050 Beogradbiblioteka@gsz.gov.rs011/288-0506
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije Bulevar kralja Aleksandra 73/II 11 000 Beogradmilenam@iaus.ac.rs011/3207-310
Institut ekonomskih nauka Zmaj Jovina 12 11 000 Beogradjelena.banovic@ien.bg.ac.rs011/2622-357
Institut za ekonomiku poljoprivredeVolgina 15 11 000 Beogradivana_v@eiep.bg.ac.rs011/6972-848
Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Gospodar Jovanova 35 11 000 Beogradiefpg@eunet.rs011/625-232
Institut za filologiju i društvenu teoriju Kraljice Natalije 45 11 000 Beograd
Institut “Goša” Milana Rakića 35 11 000 Beogradzavodz@verat.net011/2413-332
Institut za hemijske izvore struje Batajnički put 23 11 080 Zemun011/195-661
Institut za higijenu i tehnologiju mesaKaćanskog 3 11 000 Beograddanijelas@inmesbgd.com011/2650-655
Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Vojvode Stepe 458 11 000 Beogradintor@eunet.rs011/468-774
Institut za ispitivanje materijala SR SrbijeBulevar Vojvode Mišića 43 11 000 Beograddeana.korac@institutims.rs011/2650-322/257
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine Banatska 31 b 11 080 Zemundusica.marinkov@pesting.org.rs011/3076-133
Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”Dr Subotića 5 11 000 Beogradmilicavasicmail@gmail.com011/2685-983
Institut za kriminološka i sociološka istraživanjaGračanička 18 11 000 Beogradjasminaigracki@yahoo.com011/2625-424
Institut za književnost i umetnost Kralja Milana 2 11 000 Beogradlara_malic@hotmail.com011/3686-036
Institut za krmno biljeTrg Kosturnice 50 37 000 Kruševacdejan.sokolovic@ikbks.com011/442-590
Institut za kukuruz «Zemun polje» Slobodana Bajića 111 185 Zemun Poljesmedic@mrizp.rs011/3756-704/662
Institut za međunarodnu politiku i privredu Makedonska 25 11 000 Beogradlibrary@diplomacy.bg.ac.rs011/3373-633
Institut za mentalno zdravlje Palmotićeva 37 11 000 Beogradimz@imh.org.rs011/334-1180
Institut za noviju istoriju SrbijeTrg Nikole Pašića 19/IV 11 000 Beogradinis@ptt.rs011/3398-613
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Pasterova 14 11 000 Beogradanalauda@gmail.com011/2067-100
Institut za ortopedsko hirurške bolesti Banjica Mihajla Avramovića 28 11 000 Beogradnastavna_baza@ionbb.edu.rs011/666-0466
Institut za pedagoška istraživanja Dobrinjska 11/III 11 000 Beogradslisinac@rcub.bg.ac.rs011/3616-008
Institut za političke studije Krfska 5 11 000 Beograd011/413-059
Institut za povrtarstvo d. o. o Karađorđeva 71 11 420 Smederevska Palankaljiljar@gmail.com026/317-170
Institut za primenu nauke u poljoprivredi Bulevar despota Stefana 6811 000 Beograd011/751-622
Institut za puteve Kumodraška 257 11 000 Beogradjelena.poetic@gmail.com011/3976-374/116
Institut za rudarstvo i metalurgiju Zeleni bulevar 35 19 210 Borana.kostov@irmbor.co.rs030/454-260
Institut za stočarstvo Auto put bg-zg 16 11 080 Zemunbiotehnology.its@gmail.com011/2670-541
Institut za šumarstvo Kneza Višeslava 3 11 000 Beogradinszasum@eunet.rs011/3553-355
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovinaFranša d Eperea 86 11 000 Beogradm.babic@itnms.ac.rs011/3691-722/152
Institut za uporedno pravo Terazije 41 11 000 Beogradnena@icl.org.rs011/3238-198
Institut za voćarstvo Kralja Petra 1/9 32 000 Čačakinstitut-cacak@eunet.rs032/221-375
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi Jaroslava Černog 80 11 223 Beli Potok011/390-6450
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu Teodora Drajzera 7 11 000 Beogradinfo@izbizs.co.rs011/2660-049
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije "Dr Vukan Čupić" Radoje Dakića 6-8 11 000 Beogradbiblioteka.imd@gmail.com011/3108-244
Institut za zemljište Teodora Drajzera 7 11 000 Beogradsoil.institute@gmail.com011/2667-123
Iritel AD Batajnički put 23 11 080 Zemunsnezak@iritel.com011/3073-553
Istraživačko – razvojni institut Lola Kneza Višeslava 70a 11 000 Beogradmdjapic@lola-ins.co.rs011/546-935/225
Naučni institut za veterinarstvo Srbije Auto put 3 11 070 Novi Beogradnivs@eunet.rs011/2604-020
Privredno društvo - Centar za strna žita d.o.o Save Kovačevića 31 34 000 Kragujevacangelina@kg.ac.rs034/6333-046
Privredno društvo d.o.o. - Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Kolonija EI 6 18 000 Niš018/4541-128
Rudarski institut Batajnički put 2 11 080 Zemunbiblioteka@ribeograd.ac.rs011/2195-112/168
Arheološki institut SANU Knez Mihailova 3511 000 Beogradlj.cvetkovic@ai.ac.rs011/2637-191
Balkanološki institut SANU Knez Mihailova 35 11 000 Beogradbiblioteka@bi.sanu.ac.rs011/2639-830
Centralna biblioteka SANU Knez Mihailova 35 11 000 Beograd011/639-120
Etnografski institut SANU Knez Mihajlova 36/IV11 000 Beogradbiljana.vukotic@ei.sanu.ac.rs011/2636-804
Geografski institut Jovan Cvijić SANU Đure Jakšića 9 11 000 Beogradbiblio@gi.sanu.ac.rs011/2636-276
Institut tehničkih nauka SANU Knez Mihailova 3511 000 Beograd011/2636-994
Institut za srpski jezik SANU Đure Jakšića 9 11 000 Beogradvladimirludwig@yahoo.cm011/2635-590
Istorijski institut SANUKnez Mihilova 36/II11 000 Beogradbiblioteka@iib.ac.rs011/2181-589
011/2638-418
lokal 23, 24
Matematički institut SANUKnez Mihailova 36 11 000 Beogradlibrary@mi.sanu.ac.rs011/2180-591
Vizantološki institut SANU Knez Mihailova 35 11 000 Beogradbojan.miljkovic@sanu.ac.rs011/637-095
Vlatacom institut visokih tehnologija Milutina Milankovića 5 11 000 Beogradtamara.mordjetko@vlatacom.com011/377-1100
Beogradska poslovna škola Kraljice Marije 73 11 000 Beogradmilica.nikoli@bbs.edu.rs011/3042-327
Filozofski fakultet - Seminar za istoriju starog vekaČika Ljubina 18-20 11 000 Beograd
Saobraćajni institut CIPNemanjina 6 11 000 Beograd011/3618-134
Institut za medicinu rada i radiološka istraživanja " Dr Dragomir Karajović "Deligradska 2911 000 Beograd
Filozofski fakultet - Institut za istoriju umetnostiČika Ljubina 18-20 11 000 Beograd
Filozofski fakultet - Institut za filozofijuČika Ljubina 18-20 11 000 Beograd
Muzikološki institut SANUKnez Mihailova 36/IV11 000 Beogradbiblioteka@music.sanu.ac.rs011/2639-033
Univerzitetska dečja klinikaTiršova 1011 000 Beograd011/2060-738