ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 • Висока пољопривредно-прехрамбена школа, (Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије)
 • Висока пословна школа струковних студија, (Одсек за пословне студије Блаце)

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 • Висока техничка школа струковних студија, (одсек Ниш)
 • Висока школа струковних студија за образовање васпитача, (одсек Пирот)
 • Висока школа примењених струковних студија, (одсек Врање)

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

 • Висока школа струковних студија, (Одсек Ужице)
 • Висока пословна школа струковних студија, (Одсек Ваљево)

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА

 • Висока пословна школа, (Одсек Висока послона школа Лесковац)
 • Висока струковна школа за текстил, (Одсек за технолошко-уметничке студије Лесковац)
 • Висока школа за васпитаче, (Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац)

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

 • Висока медицинска и пословно технолошка школа струковних студија,
 • Висока пољопривредна школа струковних студија,
 • Висока школа струковних студија за васпитаче,

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (АВМСС)

 • Висока школа струковних студија за васпитаче, (Одсек Крушевац)
 • Висока школа струковних студија за васпитаче, (Одсек Алексинац)
 • Висока медицинска школа струковних студија, (Одсек Ћуприја)
 • Висока техничко технолошка школа струковних студија, (Одсек Крушевац)

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

 • Београдска политехника,
 • Висока техничка школа струковних студија,
 • Висока технича школа, Испостава Ваљево (Одсек Компјутеризовани производни системи)
 • Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум, (Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите)
 • Висока техничка школа струковних студија, (Одсек примењене инжењерске науке)

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (АТУСС)

 • Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија,
 • Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије,
 • Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија,
 • Висока железничка школа струковних студија,
 • Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент,

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД (АССБ)

 • Висока здравствена школа струковних студија,
 • Висока хотелијерска школа струковних студија,
 • Висока туристичка школа струковних студија,

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (БАПУСС)

 • Београдска пословна висока школа, (Одсек пословних и информатичких студија)
 • Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија, (Одсек за уметност и дизајн)

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА (АССШ)

 • Висока техничка школа струковних студија, (Одсек Крагујевац)
 • Висока технолошка школа струковних студија, (Одсек Арађеловац)
 • Висока техничка машинска школа струковних студија, (Одсек Трстеник)

ВИСОКЕ ШКОЛЕ

 • Академија српске православне цркве за уметност и конзервацију
 • Висока школа модерног бизниса
 • Висока школа струковних студија „Спортска академија“
 • Висока школа за пословну економију и предузетништво (ПЕП)
 • Висока пословна школа струковних студија „проф Радомир Бојковић „
 • Висока школа техничких струковних студија
 • Висока медицинска школа струковних студија