Inicijativa za formiranjem udruženja bibliotekara u «Zajednicu biblioteka Univerziteta u Beogradu» i postavljanje njenih temelja rada, jasno se definišu na prvoj sednici Komisije za biblioteke i bibliotekarstvo, održane 25. maja 1972. godine.

Potpisivanje samoupravnog sporazuma «Zajednice biblioteka Univerziteta u Beogradu» realizovalo se u Beogradu 12. juna 1975. godine, a prva osnivačka skupština je održana 12. januara 1976. godine. Na skupštini je donet «Statut Zajednice biblioteka Univerziteta u Beogradu». Skupština Zajednice, kao najširi organ, je obuhvatala delegate: bibliotekare, nastavnike, studente, delegate iz interesnih zajednica nauke, obrazovanja, kulture i privrednih komora.

Osnovni cilj Zajednice je bio izgradnja jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta.

Potreba za strukovnim udruživanjem na nivou republike je inicirala formiranje Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji. Na inicijativu Odeljenja za matičnu delatnost i razvoj Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković» i grupe visokoškolskih biblioteka Zajednica biblioteka Univerzteta u Beogradu je prerasla u Zajednicu biblioteka univerziteta u Srbiji 1992. godine. Zajednici se pridružuju biblioteke svih šest univerziteta u Republici:Univerzitet u Beogradu; Univerzitet umetnosti u Beogradu; Univerzitet u Kragujevcu; Univerzitet u Nišu; Univerzite u Novom Sadu i Univerzitet u Prištini, kao  i biblioteke većih naučnih instituta.

Sedište Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji je u Beogradu u Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković». Zajednica  ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizlaze iz Ustava, zakona i Statuta.