МА Марија Булатовић је рођена 02.10.1975. године у Београду, где је завршила основну школу и XIV београдску гимназију. Дипломирала је 2000. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за бибилиотекарство и информатику. На истом факлутету и катедри је 2011. године одбранила мастер рад на тему „Матична делатност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у високошколским библиотекама Централне Србије“. Докторске студије је уписала 2015. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру Култура. Пријавила је докторску тезу “ Академски библиотечко-информациони системи Србије „

Запослена је у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду од 2001. године у Одељењу за матичну делатност на месту библиотекара саветника за мрежу високошколских библиотека Србије.

 • Стручни библиотекарски испит је положила 2002. године.
 • Лиценцу за узајамну каталогизацију је добила 2009. године.
 • ECDL сертификат је добила 2009. године.
 • Виши библиотекар је од 2011. године.
 • Библиотекар саветник је од 2017. године.
 • Члан је надзорног одбора Заједнице библиотека универзитета у Србији.
 • Члан је комисије за унапређење библиотечког пословања Заједнице библиотека универзитета у Србији.
 • Члан је комисије за развој Заједнице библиотека универзитета у Србији.
 • Главни је и одговорни уредник електронског издања часописа Високошколске библиотеке.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 1.  Калапиш, М., Николић, С.: Осма скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији. – Инфотека, 2002, год.3, бр.1-2, стр.112-115.
 2. Калапиш, М., Иваз, Љ.: Информациони инструменти у високошколским и научноистраживачким библиотекама у 2001. години . – Инфотека, 2002, год. 3, бр.1-2, стр.[127-128].
 3. Калапиш, М.: Издавачка делатност у библиотекама . – Бележница, 2003, год.5, бр.8, стр.4-10.
 4. Калапиш, М., Иваз, Љ.: База података МБС: софтвер и хардвер у библиотекама високошколских и научних установа у 2002. години . – Инфотека, 2003, год. 4, бр.2.
 5. Калапиш, М., Иваз, Љ.: База података МБС: размена публикација и међубиблиотечка позајмица са домаћим и страним библиотекама . – Инфотека, 2004, год. 5, бр.1-2.
 6. Калапиш, М.: Девета скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији: 10.-11. октобар, НБС, Београд. – Инфотека, 2004, год. 5, бр.1-2, стр.162-164.
 7. Ђорђевић, М., Калапиш, М.: Десета скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији: 25. октобар, 2004. НБС, Београд. – Инфотека, 2005, год. 6, бр.1-2, стр.118-122.
 8. Булатовић, М.: Извештај са конференције „Електронска библиотека“. – Високошколске библиотеке, 2008, год. 5, бр. 4.
  http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=pet&d=cetiri
 9. Булатовић, М.: Извештај са 15. скупштине Заједница библиотека универзитета у Србији. – Високошколске библиотеке, 2008, год. 5, бр. 5.http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=pet&d=pet
 10. Булатовић, М.: Високошколске библиотеке. – Панчевачко читалиште, 2008, год. VII, бр. 13, стр.142-143.
 11. Петровић, В., Ђорђевић, М., Булатовић, М.: Информационо-комуникационе технологије у мрежи високошколских библиотека уже Србије. – Електронска библиотека: Међународна научна конференција 25-28.09.2008. – Београд: Филолошки факултет Универзитета, 2009. – стр.493-498.
 12. Đorđević, M., Bulatović, M.: Softverski sistem u visokoškolskim bibliotekama Srbije (poster). – Високошколске библиотеке, 2009, год. 6, бр. 2.http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=sest&d=dva
 13. Булатовић, М., Кринуловић, О.: Посета Мајкла Хабиба Београду. – Високошколске библиотеке, 2009, год. 6, бр.5.
   http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=sest&d=pet
 14. Булатовић, М.: Место књиге од настанка до данас у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ (постер). – Књига и језик у развоју савременог друштва: Међународна научна конференција 24-26.09.2010. – Београд.
 15. Булатовић, М.: Место књиге од настанка до данас у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“. – Књига и језик у развоју савременог друштва: Међународна научна конференција 24-26.09.2010. – Београд: Филолошки факултет Универзитета, 2011. – стр.271-277.
 16. Булатовић, М., Крсмановић, Н.: Примена стандарда у високошколским и специјалним библиотекама на територији уже Србије. – Стандардизација и квалитет библиотечких услуга: Међународна конференција 4-5.11.2010. – Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2011. – стр.219-229.
 17. Bulatović, M., Krsmanović, N.: Čuvanje i zaštita bibliotečke građe (poster). – 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Međunarodna konferencija 11-14.05.2011. – Opatija.
 18. Bulatović, M., Krsmanović, N.: Čuvanje i zaštita bibliotečke građe. – 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Međunarodna konferencija 11-14.05.2011.. – Opatija. (rad u štampi).
 19. Petrović, V., Bulatović, M.: Standardi za biblioteke univerziteta u visokoškolskim bibliotekama na teritoriji Centralne Srbije (poster). – Pravne norme, standardi i preporuke: 5. međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja 7.10.2011. – Sarajevo, 8.10.2011. – Mostar.
 20. Мр Петровић, В., МА Булатовић, М., Крсмановић Н.: Развој и примена информационе технологије у високошколским библиотекама Централне Србије, Вишеград. – Библиотекарство спрске, 2013, год. 4, бр. 3-4, стр. 150-175.
 21. Petrović, V., Bulatović, M.: Standardi za biblioteke univerziteta u visokoškolskim bibliotekama na teritoriji Centralne Srbije. – Pravne norme, standardi i preporuke: 5. međunarodna konferencija BAM 2011: Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja 7.10.2011. – Sarajevo, 8.10.2011. – Mostar, Sarajevo, 2013, str. 174-175.
 22. Đorđević, M., MA Bulatović, M.: Implikacije elektronskog izdavaštva na izdavanje, učenje i ulogu visokoškolskih biblioteka u Srbiji. – Bibliotekarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo: dileme e-čitanja: 9. ICSL međunarodni susreti bibliotekara slavista. – Sarajevo, 2013.
 23. Булатовић, М.: Стара и ретка књига у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, Вишеград. – Библиотекарство спрске, 2014, год. 5, бр. 5, стр. 248-257.
 24. Bulatović, M.: Poduka u sveučilišnoj knjižnici „Svetozar Marković“. – Knjižnice: kamo i kako dalje?: 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. – Zagreb, 2014, str. 287-293.
 25. Мр Петровић, В., Ђорђевић, М., МА Булатовић, М.: Библиотеке – чланице Заједнице библиотека Универзитета у Србији. – Београд, 2015, 128 стр.
 26. Петровић, В.: Библиографија анала Филолошког факултета. – Београд, 2015, 263 стр.
 27. Булатовић М.: Мрежа библиотека Србије: база података – статистички подаци о високошколским библиотекама на територији централне Србије, Панчево. – Панчевачко читалиште, 2016, год. XV, бр. 29, стр. 81-88.
 28. University library „Svetozar Markovic“ in Belgrade and its digital funds = Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» u Beogradu i njeni digitalni fondovi: poster / MA Marija Bulatović, Mr Vera Petrović // IFLA WLIC 2017. Wrocław. – Wrocław: IFLA, 2017.
  Dostupno na: http://library.ifla.org/1986/1/p-070-bulatovic-poster-en.jpg
 29. Булатовић М.: Универзитетска библиотека у Брартислави. – Високошколске библиотеке, 2017, год. 16, бр.3. Доступно на:http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#4
 30. Булатовић М.: Градска јавна библиотека Јана Павла II. – Високошколске библиотеке, 2017, год. 16, бр.3. Доступно на: http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#5
 31. Булатовић М.: Моравска библиотека у Брну. – Високошколске библиотеке, 2017, год. 16, бр.3. Доступно на:http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#6
 32. Булатовић М.: Шлеска библиотека у Катовицама. – Високошколске библиотеке, 2017, год. 16, бр.3. Доступно на: http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#7
 33. Булатовић М., Петровић В., Ђорђевић М.: Културна баштина Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. – 16. Међународна научна конференција Београд, 29. септембар – 1. октобар 2017, Транскултуралност и библиотеке. – Београд, 2017, стр. 189-200.
 34. Jerkov A., Bulatović M., Milnović V.: The role of the University Library „Svetozar Marković“ in the Process of Information Literacy. – 10ͭʰ Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2018, International Conference, May 22-25, 2018. – Chania, 2018, pg. 139-141.
 35. Bulatović M.: Digitalne zbirke u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“: : 9. međunarodna konferencija BAM 2016: Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Programi zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti 28.10.2016. – Sarajevo, 29.10.2016. – Mostar, Sarajevo, 2017, str. 75-79.