MA Marija Bulatović je rođena 02.10.1975. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i XIV beogradsku gimnaziju. Diplomirala je 2000. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za bibiliotekarstvo i informatiku. Na istom faklutetu i katedri je 2011. godine odbranila master rad na temu „Matična delatnost Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u visokoškolskim bibliotekama Centralne Srbije“. Doktorske studije je upisala 2015. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Kultura. Prijavila je doktorsku tezu “ Akademski bibliotečko-informacioni sistemi Srbije „

Zaposlena je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu od 2001. godine u Odeljenju za matičnu delatnost na mestu bibliotekara savetnika za mrežu visokoškolskih biblioteka Srbije.

 • Stručni bibliotekarski ispit je položila 2002. godine.
 • Licencu za uzajamnu katalogizaciju je dobila 2009. godine.
 • ECDL sertifikat je dobila 2009. godine.
 • Viši bibliotekar je od 2011. godine.
 • Bibliotekar savetnik je od 2017. godine.
 • Član je nadzornog odbora Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji.
 • Član je komisije za unapređenje bibliotečkog poslovanja Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji.
 • Član je komisije za razvoj Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji.
 • Glavni je i odgovorni urednik elektronskog izdanja časopisa Visokoškolske biblioteke.

 

BIBLIOGRAFIJA

 1.  Kalapiš, M., Nikolić, S.: Osma skupština Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji. – Infoteka, 2002, god.3, br.1-2, str.112-115.
 2. Kalapiš, M., Ivaz, LJ.: Informacioni instrumenti u visokoškolskim i naučnoistraživačkim bibliotekama u 2001. godini . – Infoteka, 2002, god. 3, br.1-2, str.[127-128].
 3. Kalapiš, M.: Izdavačka delatnost u bibliotekama . – Beležnica, 2003, god.5, br.8, str.4-10.
 4. Kalapiš, M., Ivaz, LJ.: Baza podataka MBS: softver i hardver u bibliotekama visokoškolskih i naučnih ustanova u 2002. godini . – Infoteka, 2003, god. 4, br.2.
 5. Kalapiš, M., Ivaz, LJ.: Baza podataka MBS: razmena publikacija i međubibliotečka pozajmica sa domaćim i stranim bibliotekama . – Infoteka, 2004, god. 5, br.1-2.
 6. Kalapiš, M.: Deveta skupština Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji: 10.-11. oktobar, NBS, Beograd. – Infoteka, 2004, god. 5, br.1-2, str.162-164.
 7. Đorđević, M., Kalapiš, M.: Deseta skupština Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji: 25. oktobar, 2004. NBS, Beograd. – Infoteka, 2005, god. 6, br.1-2, str.118-122.
 8. Bulatović, M.: Izveštaj sa konferencije „Elektronska biblioteka“. – Visokoškolske biblioteke, 2008, god. 5, br. 4.
  http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=pet&d=cetiri
 9. Bulatović, M.: Izveštaj sa 15. skupštine Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji. – Visokoškolske biblioteke, 2008, god. 5, br. 5.http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=pet&d=pet
 10. Bulatović, M.: Visokoškolske biblioteke. – Pančevačko čitalište, 2008, god. VII, br. 13, str.142-143.
 11. Petrović, V., Đorđević, M., Bulatović, M.: Informaciono-komunikacione tehnologije u mreži visokoškolskih biblioteka uže Srbije. – Elektronska biblioteka: Međunarodna naučna konferencija 25-28.09.2008. – Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2009. – str.493-498.
 12. Đorđević, M., Bulatović, M.: Softverski sistem u visokoškolskim bibliotekama Srbije (poster). – Visokoškolske biblioteke, 2009, god. 6, br. 2.http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=sest&d=dva
 13. Bulatović, M., Krinulović, O.: Poseta Majkla Habiba Beogradu. – Visokoškolske biblioteke, 2009, god. 6, br.5.
   http://www.zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=sest&d=pet
 14. Bulatović, M.: Mesto knjige od nastanka do danas u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ (poster). – Knjiga i jezik u razvoju savremenog društva: Međunarodna naučna konferencija 24-26.09.2010. – Beograd.
 15. Bulatović, M.: Mesto knjige od nastanka do danas u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“. – Knjiga i jezik u razvoju savremenog društva: Međunarodna naučna konferencija 24-26.09.2010. – Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2011. – str.271-277.
 16. Bulatović, M., Krsmanović, N.: Primena standarda u visokoškolskim i specijalnim bibliotekama na teritoriji uže Srbije. – Standardizacija i kvalitet bibliotečkih usluga: Međunarodna konferencija 4-5.11.2010. – Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2011. – str.219-229.
 17. Bulatović, M., Krsmanović, N.: Čuvanje i zaštita bibliotečke građe (poster). – 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Međunarodna konferencija 11-14.05.2011. – Opatija.
 18. Bulatović, M., Krsmanović, N.: Čuvanje i zaštita bibliotečke građe. – 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Međunarodna konferencija 11-14.05.2011.. – Opatija. (rad u štampi).
 19. Petrović, V., Bulatović, M.: Standardi za biblioteke univerziteta u visokoškolskim bibliotekama na teritoriji Centralne Srbije (poster). – Pravne norme, standardi i preporuke: 5. međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja 7.10.2011. – Sarajevo, 8.10.2011. – Mostar.
 20. Mr Petrović, V., MA Bulatović, M., Krsmanović N.: Razvoj i primena informacione tehnologije u visokoškolskim bibliotekama Centralne Srbije, Višegrad. – Bibliotekarstvo sprske, 2013, god. 4, br. 3-4, str. 150-175.
 21. Petrović, V., Bulatović, M.: Standardi za biblioteke univerziteta u visokoškolskim bibliotekama na teritoriji Centralne Srbije. – Pravne norme, standardi i preporuke: 5. međunarodna konferencija BAM 2011: Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja 7.10.2011. – Sarajevo, 8.10.2011. – Mostar, Sarajevo, 2013, str. 174-175.
 22. Đorđević, M., MA Bulatović, M.: Implikacije elektronskog izdavaštva na izdavanje, učenje i ulogu visokoškolskih biblioteka u Srbiji. – Bibliotekarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo: dileme e-čitanja: 9. ICSL međunarodni susreti bibliotekara slavista. – Sarajevo, 2013.
 23. Bulatović, M.: Stara i retka knjiga u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, Višegrad. – Bibliotekarstvo sprske, 2014, god. 5, br. 5, str. 248-257.
 24. Bulatović, M.: Poduka u sveučilišnoj knjižnici „Svetozar Marković“. – Knjižnice: kamo i kako dalje?: 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. – Zagreb, 2014, str. 287-293.
 25. Mr Petrović, V., Đorđević, M., MA Bulatović, M.: Biblioteke – članice Zajednice biblioteka Univerziteta u Srbiji. – Beograd, 2015, 128 str.
 26. Petrović, V.: Bibliografija anala Filološkog fakulteta. – Beograd, 2015, 263 str.
 27. Bulatović M.: Mreža biblioteka Srbije: baza podataka – statistički podaci o visokoškolskim bibliotekama na teritoriji centralne Srbije, Pančevo. – Pančevačko čitalište, 2016, god. XV, br. 29, str. 81-88.
 28. University library „Svetozar Markovic“ in Belgrade and its digital funds = Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» u Beogradu i njeni digitalni fondovi: poster / MA Marija Bulatović, Mr Vera Petrović // IFLA WLIC 2017. Wrocław. – Wrocław: IFLA, 2017.
  Dostupno na: http://library.ifla.org/1986/1/p-070-bulatovic-poster-en.jpg
 29. Bulatović M.: Univerzitetska biblioteka u Brartislavi. – Visokoškolske biblioteke, 2017, god. 16, br.3. Dostupno na:http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#4
 30. Bulatović M.: Gradska javna biblioteka Jana Pavla II. – Visokoškolske biblioteke, 2017, god. 16, br.3. Dostupno na: http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#5
 31. Bulatović M.: Moravska biblioteka u Brnu. – Visokoškolske biblioteke, 2017, god. 16, br.3. Dostupno na:http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#6
 32. Bulatović M.: Šleska biblioteka u Katovicama. – Visokoškolske biblioteke, 2017, god. 16, br.3. Dostupno na: http://zbus.rs/cir/index.php?a=visokoskolske&b=cirilica&c=cetrnaest&d=tri#7
 33. Bulatović M., Petrović V., Đorđević M.: Kulturna baština Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. – 16. Međunarodna naučna konferencija Beograd, 29. septembar – 1. oktobar 2017, Transkulturalnost i biblioteke. – Beograd, 2017, str. 189-200.
 34. Jerkov A., Bulatović M., Milnović V.: The role of the University Library „Svetozar Marković“ in the Process of Information Literacy. – 10ͭʰ Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2018, International Conference, May 22-25, 2018. – Chania, 2018, pg. 139-141.
 35. Bulatović M.: Digitalne zbirke u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“: : 9. međunarodna konferencija BAM 2016: Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Programi zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti 28.10.2016. – Sarajevo, 29.10.2016. – Mostar, Sarajevo, 2017, str. 75-79.