Za članove UPRAVNOG odbora izabrani su:

  1. Maja Đorđević, Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» u Beogradu
  2. Vesna Abadić, Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu
  3. Snežana Jančić, Univerzitetska biblioteka «Nikola Tesla» u Nišu
  4. Zorica Janković, Institut za biološka istraživanja «Siniša Stanković» u Beogradu
  5. Vera Petrović, Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» u Beogradu

 

Za članove NADZORNOG odbora izabrani su:

  1. dr Cvetana Krstev, Filološki fakultet u Beogradu
  2. MA Marija Bulatović, Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» u Beogradu
  3. Ljiljana Stanimirović,Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu