Glavni i odgovorni urednik:

  • Marija Bulatović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Tehnički urednik:

  • Maja Đorđević, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
  • Vera Petrović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“

Administrator veb portala:

  • Bojan Nikolić, Spoljni saradnik

Dizajn:

  • Bojan Nikolić, Spoljni saradnik