Vizija

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji u budućnosti će predstavljati izvor i stecište znanja, informacija i veština potrebnih bibliotekama članicama da efikasno i kvalitetno ispunjavaju zahteve svojih korisnika i lokalnih zajednica kojima služe.

Zajednica će predstavljati centralno čvorište mreže koja povezuje biblioteke članice, a kroz koje će proticati informacije potrebne za uspešno poslovanje bibliteka članica.

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji će biti spona biblioteka članica ka okruženju.

Ona će predstavljati interese i potrebe biblioteka članica ali će i artikulisati zahteve koje pojedinci – korisnici i društvo kao celina postavljaju bibliotekama članicama.

Ciljevi

Svoju Misiju Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji ostvaruje ispunjavanjem sledećih ciljeva:

  • Stalno unapređenje kvaliteta usluga biblioteka članica.
  • Utvrđivanje i sprovođenje zajedničkih ciljeva, politika i strategija biblioteka članica vezanih za razvoj bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.
  • Usvajanje preporuka za standardizaciju kvaliteta rada biblioteka, zaštitu fondova, izgradnju zajedničkih depozita, permanentno obrazovanje bibliotekara i realizaciju međunarodne saradnje.
  • Ostvarivanje saradnje sa svim relevantnim činiocima u matičnim institucijama u cilju izgradnje digitalnih repozitorijuma koji bi obuhvatali naučnu i stručnu produkciju svih saradnika i odabrane edukacione materijale.
  • Ostvarivanje saradnje stručnjaka zaposlenih u bibliotekama članicama i ostalih relevantnih činilaca u cilju izrade materijala i realizacije programa za unapređivanje informacionih znanja građana, a u skladu sa ciljevima, politikama i strategijama Zajednice.
  • Organizovanje stručnih skupova, realizacija izdavačke delatnosti i preduzimanje ostalih aktivnosti u cilju informisanja stručne i šire javnosti o rezultatima rada Zajdenice.
  • Promovisanje vrednosti informacionog društva i aktivnosti koje doprinose njegovoj izgradnji.