04. 03. 2019. године у 12 сати
у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ Београд

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Проф. др Александар Јерков
  Отварање скупштине и поздравна реч директора Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»
 2. Вера Петровић
  Извештај о раду ЗБУС-а у 2018. години.
 3. Гласање за избор руководства ЗБУС-а и комисија ЗБУС-а.
  Предлоге слати на petrovic@unilib.rs
 4. Aдам Софронијевић
  Међународна сарадња за виши квалитет у високошколским библиотекама
 5. Aлександра Поповић
  Акредитовани курсеви
 6. ПАУЗА

 7. Јелена Андоновски
  Представљање ИНФОТЕКЕ– бр.1, за 2018. годину. 
 8. План рада ЗБУС-а за 2019. годину.
 9. Небојша Крстић
  Дистрибутерска кућа НЕОЛИБРИС
 10. Драган  Николић
  EBSCO платформа
 11.  Текућа питања

 

Секретаријат Заједнице