04. 03. 2019.godine u 12 sati
u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ Beograd

DNEVNI RED:

 

 1. Prof. dr Aleksandar Jerkov
  Otvaranje skupštine i pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković»
 2. Vera Petrović
  Izveštaj o radu ZBUS-a u 2018. godini.
 3. Glasanje za izbor rukovodstva ZBUS-a i komisija ZBUS-a.
  Predloge slati na petrovic@unilib.rs
 4. Adam Sofronijević
  Međunarodna saradnja za viši kvalitet u visokoškolskim bibliotekama
 5. Aleksandra Popović
  Akreditovani kursevi
 6. PAUZA

 7. Jelena Andonovski
  Predstavljanje INFOTEKE– br.1, za 2018. godinu. 
 8. Plan rada ZBUS-a za 2019. godinu.
 9. Nebojša Krstić
  Distributerska kuća NEOLIBRIS
 10. Dragan  Nikolić
  EBSCO platforma
 11.  Tekuća pitanja

 

Sekretarijat Zajednice