У Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић» у Београду одржане су радионице за високошколске библиотекаре: «Библиотечке вештине II А: Научне информације – некомерцијални и комерцијални извори информација» и «Библиотечке вештине II Б: Научне информације – нова перспектива читања» (9.-10.6., 16-17.6. и 23.-24.6.2011.). Предавачи су били Александра Поповић и Дејана Каваја Станишић, демонстратор Емилија Филиповић. Могуће поновно одржавање радионица од септембра 2011. у складу са интересовањем. ВИШЕ