U Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković» u Beogradu održane su radionice za visokoškolske bibliotekare: «Bibliotečke veštine II A: Naučne informacije – nekomercijalni i komercijalni izvori informacija» i «Bibliotečke veštine II B: Naučne informacije – nova perspektiva čitanja» (9.-10.6., 16-17.6. i 23.-24.6.2011.). Predavači su bili Aleksandra Popović i Dejana Kavaja Stanišić, demonstrator Emilija Filipović. Moguće ponovno održavanje radionica od septembra 2011. u skladu sa interesovanjem. VIŠE