22. СКУПШТИНА – 26.02.2016. ГОДИНЕ У 13 САТИ

ДНЕВНИ РЕД

 • Проф. др Александар Јерков – Универзитетска библиотека «Светозар Марковић»
  Отварање скупштине и поздравна реч директора Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»
 • Вера Петровић – Универзитетска библиотека «Светозар Марковић»
  Извештај о раду ЗБУС-а у 2015. години
 • Проф. др Цветана Крстев – Филолошки факултет Универзитета у Београду
  ИНФОТЕКА– бр.2, за 2015. годину.
 • Биљана Косановић – RCUB
  Репозиторијуми докторских дисертација (универзитетски и национални): Шта све Закон прописује.ПАУЗА
 • Александра Поповић – Универзитетска библиотека «Светозар Марковић»
  Реализација aкредитованих курсева у 2015. години.
 • Новка Шокица Шуваковић – Библиотека Матице српске
  Реализација aкредитованих курсева у 2015. години.
 • др Мирјана Брковић – Централна библиотека Универзитета у Новом Саду
  Резултати акредитованог курса: Обогаћење и нормирање метаподатака при опису дигиталних објеката.
 • Маја Ђорђевић – Универзитетска библиотека «Светозар Марковић»
  Представљање књиге «Бибиотеке-чланице Заједнице библиотека универзитета у Србији»
 • Вера Петровић – Универзитетска библиотека «Светозар Марковић»
  План рада ЗБУС-а за 2016. годину
 • Небојша Крстић
  Дистрибутерска кућа НЕОЛИБРИС
 • Драган Николић
  Представљање EBSCO платформе
 • Текућа питања