22. SKUPŠTINA – 26.02.2016. GODINE U 13 SATI

DNEVNI RED

 • Prof. dr Aleksandar Jerkov – Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković»
  Otvaranje skupštine i pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković»
 • Vera Petrović – Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković»
  Izveštaj o radu ZBUS-a u 2015. godini
 • Prof. dr Cvetana Krstev – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  INFOTEKA– br.2, za 2015. godinu.
 • Biljana Kosanović – RCUB
  Repozitorijumi doktorskih disertacija (univerzitetski i nacionalni): Šta sve Zakon propisuje.PAUZA
 • Aleksandra Popović – Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković»
  Realizacija akreditovanih kurseva u 2015. godini.
 • Novka Šokica Šuvaković – Biblioteka Matice srpske
  Realizacija akreditovanih kurseva u 2015. godini.
 • dr Mirjana Brković – Centralna biblioteka Univerziteta u Novom Sadu
  Rezultati akreditovanog kursa: Obogaćenje i normiranje metapodataka pri opisu digitalnih objekata.
 • Maja Đorđević – Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković»
  Predstavljanje knjige «Bibioteke-članice Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji»
 • Vera Petrović – Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković»
  Plan rada ZBUS-a za 2016. godinu
 • Nebojša Krstić
  Distributerska kuća NEOLIBRIS
 • Dragan Nikolić
  Predstavljanje EBSCO platforme
 • Tekuća pitanja