ДНЕВНИ РЕД
Отварање скупштине и поздравна реч председника проф. др Александра Седмака

Извештај о раду Заједнице у 2011. години – секретар мр Вера Петровић

 • др Стела Филипи Матутиновић
  ПРЕДЛОГ «СТАНДАРДА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ» (доставити предлоге и примедбе)
 • мр Вера Петровић
  ПРЕДЛОГ «СТАНДАРДА ЗА БИБЛИОТЕКЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ИНСТИТУТА И УСТАНОВА» (доставити предлоге и примедбе)
 • др Цветана Крстев (главни и одговорни уредник)
  Представљање ИНФОТЕКА-е
 • мр Биљана Косановић
  Извештај о раду КоБСОН-а
 • Небојша Крстић
  Дистрибутерска кућа НЕОЛИБРИС
 • Драган Николић
  Представљање нове EBSCO платформе
 • План рада Заједнице библиотека универзитета у Србији за 2012. годину
 • Разно

Секретаријат Заједнице