Poštovane kolege na ovom LINKU dostupna  Vam je prezentacija knjige: Ljubica Đorđević:život i stvaralaštvo sa bibliografijom , autor je dr Vera Petrović.