20.02.2015. u 12 sati, je u Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković» IZBORNA SKUPŠTINA ZBUS-a.

MOLIMO VAS DA PREDLAŽETE KOLEGE I SEBE ZA RUKOVODSTVO I KOMISIJE ZBUS-a.
Predloge šaljite na mejl:zabus@unilib.bg.ac.rs
Sekretarijat ZBUS-a