1.09.2014 расписан је конкурс за АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за 2015. годину и доступан је на сајту НБС: https://www.nb.rs/pages/article.php?id=24402