1.09.2014 raspisan je konkurs za AKREDITACIJU PROGRAMA STALNOG STUČNOG USAVRŠAVANJA za 2015. godinu i dostupan je na sajtu NBS: https://www.nb.rs/pages/article.php?id=24402