На овогодишњем IFLA Конгресу одржаном у Лиону, усвојена је Декларација о приступу информацијама и развоју / Lyon Declaration on Access to Information and Development Декларацију је са енглеског језика превела Весна Црногорац, секретар Библиотекарског друштва Србије, можете је преузети са линка:http://bds.rs/wordpress/?p=835 Већ у првих пар дана Декларацију је потписало више од 125 институција удружења. Први потписник Декларације из Србије је Библиотекарско друштво Србије.