Na ovogodišnjem IFLA Kongresu održanom u Lionu, usvojena je Deklaracija o pristupu informacijama i razvoju / Lyon Declaration on Access to Information and Development Deklaraciju je sa engleskog jezika prevela Vesna Crnogorac, sekretar Bibliotekarskog društva Srbije, možete je preuzeti sa linka:http://bds.rs/wordpress/?p=835 Već u prvih par dana Deklaraciju je potpisalo više od 125 institucija udruženja. Prvi potpisnik Deklaracije iz Srbije je Bibliotekarsko društvo Srbije.