11000 BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 71, TEL. (011) 3370-507, FAKS 3370-354, ZABUS@UNILIB.BG.AC.RS

5.06.2012. GODINE U 13 SATI
DNEVNI RED

 • dr Cvetana Krstev
  „Da li je bibliotekarstvu potrebna obrada prirodnih jezika?“
 • Realizacija projekata u Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu
 • Realizacija projekata u Univerzitetskoj biblioteci „Nikola Tesla“ u Nišu
 • dr Cvetana Krstev (glavni i odgovorni urednik)
  Predstavljanje INFOTEKA-e
 • Nebojša Krstić
  Distributerska kuća NEOLIBRIS
 • Dragan  Nikolić
  Predstavljanje nove EBSCO platforme
 • Aktuelna pitanja

Sekretarijat Zajednice