21. IZBORNA SKUPŠTINA – 20.02.2015. GODINE U 12 SATI

DNEVNI RED

  • Otvaranje skupštine i pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković»prof. Pr Aleksandar Jerkov
  • Izveštaj o radu ZBUS-a u 2014. godini
  • Glasanje za izbor rukovodstva ZBUS-a i komisija ZBUS-a.
  • Akreditovani kursevi za 2015. godinu

 

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA «SVETOZAR MARKOVIĆ» U BEOGRADU

  • Metapodaci u savremenom bibliotekarstvu Nataša Dakić, Jelena Andonovski
  • Kultura digitalnog marketinga Vesna Vuksan, Milena Kostić
  • Gugl za bibliotekare Dragana Stolić, Vesna Vuksan, Aleksandra Popović
  • Viki bibliotekar Aleksandra Popović, Oja Krinulović, Đorđe Stakić

 

BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE, NOVI SAD