ДНЕВНИ РЕД:

 1. Проф. др Александар Јерков
  Отварање скупштине и поздравна реч директора Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић».
 2. Вера Петровић
  Извештај о раду ЗБУС-а за 2016. годину.
 3. Александра Поповић
  Реализација aкредитованих програма у 2016. години.
 4. Новка Шокица-Шуваковић
  Акредитовани програми у Библиотеци Матице српске.
 5. Александра Тртовац
  Представљање ИНФОТЕКЕ– бр.1/2, за 2016. годину.
 6. Вера Петровић
  План рада ЗБУС-а за 2017. годину.
 7. Небојша Крстић
  Дистрибутерска кућа Neolibris
 8. Драган Николић
  EBSCO платформа
 9. Текућа питања