Састанак чланица ЗБУС-а је одржан 30.10.2017. године у 13 часова у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Дневни ред је био следећи:

 1. Проф. др Александар Јерков
  Поздравна реч директора Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“
 2. Вера Петровић
  Усаглашавање Анкетног упитника о библиотечком пословању са ИСО 2789 стандардима
 3. Весна Абадић
  BE-OPEN PARTNERS
 4. Снежана Јанчић
  Каталог радних места у јавном сектору
 5. Јелена Андоновски
  Представљање ИНФОТЕКЕ – бр.1, за 2017. годину
 6. Текућа питања

Проф. др Александар Јерков је после добродишлице и позива за чешћа окупљања изнео да како у бази података Доститеј, тако и у бази која се формира на универзитету треба проширити степен услуга и видљивости података. Договорено је да Комисија за унапређење библиотечког пословања припреми примедбе везане за МБС базу података о библиотечком пословању.

Све чланице ЗБУС-а, могу своје предлоге везане за побољшање Анкетног упитника о библиотечком пословању да пошаљу на имејл адресу Заједнице. Предлог ће пре скупштине бити послат свим чланицама Заједнице, а затим и матичном одељењу Народне библиотеке Србије.

Весна Абадић из Универзитетске библиотеке у Крагујевцу је представила пројекат BE-OPEN. Пројекат је трогодишњи и односи се на унапређење организације Универзитета, како би се постигао што већи ниво отворености. Биће тачно прописано шта може да се стави у отворени присту, али пре тога треба да се обједини све што је у факултетским репозиторијумима. Покренуто је питање база података цитираних радова и библиографија истраживача. Пошто за сада углавном постоје интерне базе података цитираних радова, а библиографије истраживача нису комплатне, договорено је да на следећи састанак чланица ЗБУС-а дође и неко из ВБС центра, а да  Комисија за развој пошаље допис универзитетима како би се комплетира ECRIS база података.

Снежана Јанчић из Универзитетске библиотеке у Нишу је представила каталог радних места у јавном сектору. Нацрт је објављен у Службеном гласнику број 81 из 2017. године. Дат је каталог радних места, а постоје и генеричка радна места у свим областима. Каталог радних места у просвети је изашао у септембру 2017. године. Изузев руководећих постоји само 7 радних места за библиотечке раднике. Каталози радних места не могу да се спајају, него библиотеке морају да се уклопе у онај каталог чије министарство финансира установу. Часопис Правник у јавном сектору број 172/173 садржи коментар уредбе. Закључак овог излагања је да се строго морају преузети називи радних места и шифри,после чега иду на сагласност у министарство.

Тачка 5 дневног реда је прескочена, јер је колегиница из оправданих разлога била спречена да присуствује састанку.

Последња тачка дневног реда су била текућа питња. Покренуто је питање плаћања лиценци за рад у COBISS-у. Дат је предлог да се у зависности од потреба и величине библиотека направи различита понуда програмског пакета COBISS, као и да се лиценце не плаћају из сопствених средстава.

записник водила Марија Булатовић