ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Проф. др Александар Јерков
  Поздравна реч директора Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић» – ширење чланства ЛИБЕР-а у библиотекама Србије
 2. Вера Петровић
  Извештај о раду ЗБУС-а у 2017. години.
 3. Горан Петровић
  Комисија за унапређење библиотечког пословања: предлог за усаглашавање Анкетног упитника о библиотечком пословању   са ИСО 2789 стандардима.
 4. Биљана Косановић
  ORCID ID
 5. Миле Стијеповић и Горан Петровић
  Библиографије истраживача – будућност.

ПАУЗА

 1. Маја Ђорђевић
  Систематизација радних места у библиотекама.
 2. Јелена Андоновски
  Представљање ИНФОТЕКЕ– бр.1, за 2017. годину. 
 3. Вера Петровић
  План рада ЗБУС-а за 2018. годину.
 4. Небојша Крстић
  Дистрибутерска кућа Neolibris
 5. Драган  Николић
  EBSCO платформа
 6. Текућа питања