DNEVNI RED:

 1. Prof. dr Aleksandar Jerkov
  Otvaranje skupštine i pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković».
 2. Vera Petrović
  Izveštaj o radu ZBUS-a za 2016. godinu.
 3. Aleksandra Popović
  Realizacija akreditovanih programa u 2016. godini.
 4. Novka Šokica-Šuvaković
  Akreditovani programi u Biblioteci Matice srpske.
 5. Aleksandra Trtovac
  Predstavljanje INFOTEKE– br.1/2, za 2016. godinu.
 6. Vera Petrović
  Plan rada ZBUS-a za 2017. godinu.
 7. Nebojša Krstić
  Distributerska kuća Neolibris
 8. Dragan Nikolić
  EBSCO platforma
 9. Tekuća pitanja