U saradnji sa distributerskom kućom Neolibris i Ebsco Servisima obezbedili smo svim članicama ZBUS-a tromesečni probni pristup bazi LIBRARY & INFORMATION SCIENCE SOURCE. Ova kolekcija ima više od 3200 časopisa iz oblasti bibliotekarstva i informatike, a među njima je veliki broj jedinstvenih naslova koji se ne mogu pronaći u drugim bazama dostupnim akademskoj zajednici, kao što su „College & Research Libraries“, „Journal of LIBRARY Administration“, „Serials Librarian“ i drugi. Pored ovih anglo-američkih naslova, baza sadrži i mnoge časopise iz našeg regiona i srednje i istočne Evrope, pa se tako pored „Infoteke“ sa punim tekstom od 2008 godine mogu pronaći i hrvatski „Vjesnik bibliotekara“ i „Informatologia“, slovenačka „Knjižnica“, tuzlanska „Arhivska praksa“, bugarska „Bibliosphera“, litvanski „Information Sciences“, rusko „Bibliotekovedenie“… Svi ovi naslovi se pretražuju na jednoj platformi i sve rezultate u punom tekstu dobijate na jednom mestu.

Probni period traje do 10/06/2018 A ZA DIREKTAN ULAZAK U BAZU KLIKNITE OVDE.