Почетна

Почетна
Почетна2019-03-01T10:23:40+01:00

ОБАВЕШТЕЊЕ

1.09.2014 расписан је конкурс за АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за 2015. годину и доступан је на сајту НБС: https://www.nb.rs/pages/article.php?id=24402

3. септембра 2014|Категорија: Обавештење|

20. СКУПШТИНА – 26.02.2014. године у 12 сати

Отварање скупштине и поздравна реч председнице управног одбора ЗБУС-а проф. др Цветанe Крстев Извештај о раду Заједнице у 2013. години Проф. др Александар Јерков директор Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" Развој мреже високошколских библиотека Кратка пауза [...]

6. фебруара 2014|Категорија: Скупштина|

СТРУЧНИ ИСПИТ – ВAЖНA OБAВEШТEЊA

Прaвилник je oбjaвљeн у "Службeнoм глaснику РС", бр. 123/2012 oд 28.12.2012. гoдинe. MAJСКИ ИСПИТНИ РOК 2013. Рaспoрeд oдржaвaњa испитa у мajскoм испитнoм рoку бићe нaкнaднo истaкнут. Инструктивни сeминaр ћe сe oдржaти у пeриoду oд 22. [...]

19. фебруара 2013|Категорија: Обавештење|

19.СКУПШТИНА – 24.01.2013. ГОДИНЕ У 11 САТИ

ДНЕВНИ РЕД Отварање скупштине и поздравна реч проф. др Цветана Крстев Извештај о раду Заједнице у 2012. години – секретар мр Вера Петровић Мр Биљана Косановић Извештај о раду КоБСОН-а МА Адам Софронијевић Пројекти у [...]

16. јануара 2013|Категорија: Скупштина|

ОБАВЕШТЕЊЕ

Закон о библиотечко информационој делатности (“Службени гласник РС “ број 52/11)  ступио је на снагу 23.07.2011. године,  а почео је да се примењује након шест месеци од дана ступања на снагу тј. 23.01.2012. године. Даном [...]

5. септембра 2012|Категорија: Обавештење|

САСТАНАК

11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР KРАЉА АЛЕКСАНДРА 71, ТЕЛ. (011) 3370-507, ФАКС 3370-354, ZABUS@UNILIB.BG.AC.RS 5.06.2012. ГОДИНЕ У 13 САТИ ДНЕВНИ РЕД др Цветана Крстев "Да ли је библиотекарству потребна обрада природних језика?" Реализација пројеката у Универзитетској библиотеци [...]

5. јуна 2012|Категорија: Састанак|