Почетна2019-03-01T10:23:40+01:00

21. ИЗБОРНА СКУПШТИНА

21. ИЗБОРНА СКУПШТИНА - 20.02.2015. ГОДИНЕ У 12 САТИ ДНЕВНИ РЕД Отварање скупштине и поздравна реч директора Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»проф. Пр Александар Јерков Извештај о раду ЗБУС-а у 2014. години Гласање за избор руководства [...]

18. фебруар 2015|Категорија: Скупштина|

ОБАВЕШТЕЊЕ

На овогодишњем IFLA Конгресу одржаном у Лиону, усвојена је Декларација о приступу информацијама и развоју / Lyon Declaration on Access to Information and Development Декларацију је са енглеског језика превела Весна Црногорац, секретар Библиотекарског друштва [...]

3. септембар 2014|Категорија: Обавештење|

ОБАВЕШТЕЊЕ

1.09.2014 расписан је конкурс за АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА за 2015. годину и доступан је на сајту НБС: https://www.nb.rs/pages/article.php?id=24402

3. септембар 2014|Категорија: Обавештење|

20. СКУПШТИНА – 26.02.2014. године у 12 сати

Отварање скупштине и поздравна реч председнице управног одбора ЗБУС-а проф. др Цветанe Крстев Извештај о раду Заједнице у 2013. години Проф. др Александар Јерков директор Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" Развој мреже високошколских библиотека Кратка пауза [...]

6. фебруар 2014|Категорија: Скупштина|

СТРУЧНИ ИСПИТ – ВAЖНA OБAВEШТEЊA

Прaвилник je oбjaвљeн у "Службeнoм глaснику РС", бр. 123/2012 oд 28.12.2012. гoдинe. MAJСКИ ИСПИТНИ РOК 2013. Рaспoрeд oдржaвaњa испитa у мajскoм испитнoм рoку бићe нaкнaднo истaкнут. Инструктивни сeминaр ћe сe oдржaти у пeриoду oд 22. [...]

19. фебруар 2013|Категорија: Обавештење|

19.СКУПШТИНА – 24.01.2013. ГОДИНЕ У 11 САТИ

ДНЕВНИ РЕД Отварање скупштине и поздравна реч проф. др Цветана Крстев Извештај о раду Заједнице у 2012. години – секретар мр Вера Петровић Мр Биљана Косановић Извештај о раду КоБСОН-а МА Адам Софронијевић Пројекти у [...]

16. јануар 2013|Категорија: Скупштина|
Go to Top